Занимљивости

Предложене измене Закона о заштити природе због малих хидроелектрана

Summary

Скупштински одбор за заштиту животне средине одлучио је да предложи посланицима да прихвате измене и допуне Закона о заштити природе, a jедан од разлога због којих се измене доносе, односи се на изградњу малих хидроелектрана у заштићеним подручјима. Начелница Одељења […]

Скупштински одбор за заштиту животне средине одлучио је да предложи посланицима да прихвате измене и допуне Закона о заштити природе, a jедан од разлога због којих се измене доносе, односи се на изградњу малих хидроелектрана у заштићеним подручјима.

Начелница Одељења за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу Александра Дошлић рекла је на седници одбора да су разлози доношења предложених измена Закона о заштити природе да се отклоне одређени проблеми и недостаци који су уочени у досадашњој примени Закона. Како се наводи у предложеним изменама, у важећем Закону о заштити природе показало се да материјално-правна решења нису у потпуности у духу законом прокламованих циљева заштите природе.

Иако одредба члана 35. Закона којим се ограничава изградња хидроенергетских објеката у другом и трећем режиму заштите, као и одредбе уредбе о режимима заштите и друге одредбе закона дају могућност изградње у складу са начелом одрживог коришћења, у пракси је дошло до забрињавајуће изградње мини хидроелектрана у заштићеним подручјима, како по броју, тако и по начину коришћења простора.

Изменама закона требало би да су режими заштите у заштићеним подручјима одређени, тако да се унапред зна које су активности забрањене, а које ограничене, односно радови и активности ограничавају се просторно, временски, по обиму и у односу на просторни распоред природних и створених вредности.

Тиме је, наводи се, обезбеђена ефикасна заштита заштићених подручја, а с друге стране извесност планера и инвеститора у погледу услова заштите природе који их очекују на тим подручјима.