Политика

Влада усвојила више законских предлога, „Сава центар“ проглашен за споменик културе

Summary

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту и неколико других предлога закона, акционих планова и стратегија. Одлуком Владе, „Сава центар“ је добио […]

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту и неколико других предлога закона, акционих планова и стратегија. Одлуком Владе, „Сава центар“ је добио статус споменика културе.

Предложеним изменама продужава се рок за расписивање јавних конкурса за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, са 30 на 60 дана од усвајања буџета. Такође се утврђује састав, начин избора и мандат Националног савета за културу. Изменама овог закона предвиђено је да се назив Архива Србије мења у Државни архив Србије, а Народног музеја у Београду у Народни музеј Србије.

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту у циљу усаглашавања са основним принципима новог Светског антидопинг кодекса и најважнијим одредбама којима се ти принципи примењују. Новим законским решењем, Србија ће усвојити одговарајуће мере на националном нивоу у складу са принципима Светског антидопинг кодекса, које подстичу све облике међународне сарадње усмерене ка заштити спортиста и етике у спорту, као и на размену резултата истраживања.

Чланови владе усвојили су Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља. На данашњој седници усвојен је и Предлог закона о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој сарадњи којим се ствара нови правни оквир за даље унапређивање укупних билатералних односа у свим областима науке и технологије и обезбеђује заштита интелектуалне својине на одговарајући начин.

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека. Овим уговором се на свеобухватан начин уређује остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, укључујући и права по основу повреде на раду и професионалне болести и здравственог осигурања. На седници је усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *