Политика

Уручене прве ИД картице агентима некретнина

Summary

Посредницима у промету и закупу непокретности уручено је првих 150 идентификационих картица које издаје Привредна комора Србије ради веће заштите права и сигурности свих учесника на тржишту. Картице су додатни гарант потрошачима и корисницима услуга посредника у промету непокретностима да […]

Посредницима у промету и закупу непокретности уручено је првих 150 идентификационих картица које издаје Привредна комора Србије ради веће заштите права и сигурности свих учесника на тржишту.

Картице су додатни гарант потрошачима и корисницима услуга посредника у промету непокретностима да је квалитет услуга приликом промета непокретности на највишем нивоу, истакао је Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину ПКС. „Свакодневно стижу додатни захтеви за ИД картицу и очекујемо да ћемо врло брзо имати и првих 1.000 картица на тржишту. Србија је прва земља у региону која је на овај начин подигла ниво услуга на тржишту промета и закупа непокретности“, рекао је Малиновић, саопштила је ПКС.

Да би се картица добила, објашњава Малиновић, посредник је дужан да прихвати и поштује Етички кодекс који је донела Групацијa посредника у промету непокретности, а Скупштина Привредне коморе Србије усвојила. Агент који има картицу послује у складу са регулативом, регистрован је у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, положио је стручни испит и добровољно је прихватио Кодекс пословне етике Привредне коморе Србије, што значи да поступа у складу са добрим пословним обичајима.

„Идентификационе картице допринеће побољшању заштите, првенствено налогодаваца и трећих лица, као и осталих учесника на тржишту непокретности, промовисању добре пословне праксе и сузбијању нелегалне конкуренције“, указао је Дамир Борић, председник Групације посредника у промету непокретности, која је 2011. године основана у оквиру ПКС.

Ненад Ђорђевић, заменик председника Групације посредника у промету непокретности Привредне коморе, објашњава да ИД картица посредника поред основних података о агенту има и QR код путем којег ће у сваком тренутку купац или закупац некретнина моћи да приступи бази података у којој се налазе све информације о фирми и агенту. „ИД картице треба да повећају препознатљивост предузећа, предузетника, њихових запослених на тржишту и поправе имиџ који ова професија има у Србији“, каже Ђорђевић.