Некатегоризовано

Katarina Radivojević se vratila u Srbiju posle angažmana u Generalnom konzulatu u Njujorku

Summary

Katarina Radivojević, koja je 2019. godine angažovana kao saradnik za kulturu u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku, juče se vratila u Srbiju. Ona je primećena na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“. Radivojevićeva je bila zadužena za unapređenje saradnje između Srbije i […]

Katarina Radivojević se vratila u Srbiju posle angažmana u Generalnom konzulatu u Njujorku

Katarina Radivojević, koja je 2019. godine angažovana kao saradnik za kulturu u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku, juče se vratila u Srbiju. Ona je primećena na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“.

Radivojevićeva je bila zadužena za unapređenje saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti kulture. Iako nisu dostupne informacije o detaljima njenog angažmana, može se pretpostaviti da je sarađivala sa američkim umetnicima, kulturnim institucijama i organizacijama kako bi promovisala srpsku kulturu.

Njen povratak u Srbiju može ukazivati na završetak ili prekid tog angažmana. Međutim, nema detalja o razlozima njenog povratka i mogućim budućim smerovima u karijeri.

Radivojević je u svom radu mogla da ostvari kontakte i veze sa relevantnim osobama iz oblasti kulture u Americi. Njeno iskustvo i znanje stečeno tokom angažmana u Sjedinjenim Američkim Državama mogu biti od koristi za dalji razvoj diplomatije i saradnje u kulturi između Srbije i drugih zemalja.

Povratak Katarine Radivojević u Srbiju znak je njenog povratka u domaću kulturnu scenu i može se nadati da će iskoristiti stečeno iskustvo i kontakte za dalji razvoj i unapređenje srpske kulture kako u zemlji, tako i u inostranstvu.