Некатегоризовано

Planiranje puta za veštačku inteligenciju: Kako SAD namerava da zaštiti sebe od sajber napada

Summary

Prošlog meseca, izvršna naredba od 120 stranica koju je potpisao predsednik SAD, Džo Bajden, iznela je planove administracije na čelu sa Bajdenom za nadgledanje kompanija koje razvijaju tehnologije veštačke inteligencije i smernice o tome kako federalna vlada treba da proširi […]

Planiranje puta za veštačku inteligenciju: Kako SAD namerava da zaštiti sebe od sajber napada

Prošlog meseca, izvršna naredba od 120 stranica koju je potpisao predsednik SAD, Džo Bajden, iznela je planove administracije na čelu sa Bajdenom za nadgledanje kompanija koje razvijaju tehnologije veštačke inteligencije i smernice o tome kako federalna vlada treba da proširi svoje usvajanje veštačke inteligencije. Međutim, u osnovi dokument se usredsredio na pitanja bezbednosti vezana za veštačku inteligenciju – pronalaženje i rešavanje ranjivosti u proizvodima veštačke inteligencije i razvoj odbrambenih sistema protiv potencijalnih sajber napada pokrenutih pomoću veštačke inteligencije. Kao i kod svake izvršne naredbe, ključno pitanje je kako će se prostran i apstraktan dokument pretvoriti u konkretne radnje. Danas će Američka agencija za sajber bezbednost i infrastrukturu (CISA) najaviti „Mapu puta za veštačku inteligenciju“ koja predstavlja njen plan za sprovođenje naredbe.

CISA planira da se bavi sa pet ključnih pitanja vezanih za sajber bezbednost veštačke inteligencije i kritične infrastrukture. Dva podrazumevaju promovisanje komunikacije, saradnje i stručnosti radne snage kroz javno-privatna partnerstva, a tri se konkretno odnose na sprovođenje određenih komponenti izvršne naredbe. CISA je smeštena u okviru Odeljenja za domovinsku bezbednost SAD (DHS).

„Važno je da ovo objavimo i da smo, iskreno, odgovorni kako za široki spektar stvari koje treba da obavimo za našu misiju, tako i za ono što je navedeno u izvršnoj naredbi“, rekla je direktorka CISA, Džen Isteli, koja se obratila „VIRD-u“ pre objave mape puta. „Veštačka inteligencija kao softver jasno će imati fenomenalne uticaje na društvo, ali isto kao što će unaprediti i olakšati naše živote, isto tako može učiniti i za naše protivnike velike i male. Zato se fokusiramo na to kako možemo da osiguramo siguran i bezbedan razvoj i primenu ovih sistema.“

Plan CISA se fokusira na odgovornu upotrebu veštačke inteligencije, ali istovremeno na agresivnu primenu u digitalnoj odbrani SAD. Isteli naglašava da, dok agencija „stavlja bezbednost ispred brzine“ u pogledu razvoja sposobnosti odbrane koje koriste veštačku inteligenciju, činjenica je da će i napadači koristiti ove alate – i u nekim slučajevima već koriste – pa je neophodno i hitno da ih i američka vlada koristi.

S obzirom na to, pristup CISA promociji upotrebe veštačke inteligencije u digitalnoj odbrani će se bazirati na već ustaljenim idejama koje mogu primeniti i javni i privatni sektor u tradicionalnoj sajber bezbednosti. Kako ističe Isteli, „veštačka inteligencija je oblik softvera i ne možemo je tretirati kao nešto egzotično na šta bi trebale da se primenjuju nove pravila“. Sistemi veštačke inteligencije trebaju biti „bezbedni po dizajnu“, što znači da su razvijeni s obuzdavanjem i bezbednošću na umu, umesto da se zaštita retroaktivno dodaje završenoj platformi kao naknadna misao. CISA takođe namerava da promoviše upotrebu „softverskih kataloga materijala“ i drugih mera kako bi se veštački inteligentni sistemi otvorili za pregled i reviziju lanca snabdevanja.

„Proizvođači veštačke inteligencije trebaju preuzeti odgovornost za bezbednosne rezultate – to je suština prebacivanja tereta na te kompanije koje to mogu najbolje izdržati“, kaže Isteli. „Oni koji grade i dizajniraju ove tehnologije moraju da prihvate značaj radikalne transparentnosti. Moramo znati šta se nalazi u ovom softveru kako bismo obezbedili njegovu zaštitu.“

Konačno, CISA će sprovesti ocene pretnji s kojima se kritična infrastruktura SAD može suočiti usled sajber napada koji koriste veštačku inteligenciju. Agencija planira da sarađuje sa industrijskom kontrolom i kritičnom infrastrukturom kako bi dala preporuke o tome kako ove vitalne usluge, koje se često baziraju na neprekidnoj, zastareloj tehnologiji, mogu da se odbrane od novih pretnji i bezbedno primene zaštitu koja koristi veštačku inteligenciju.

„U Izvršnoj naredbi od prošlog meseca, predsednik je pozvao DHS da promoviše usvajanje globalnih standarda za bezbednost veštačke inteligencije i pomogne u osiguravanju sigurne, bezbedne i odgovorne upotrebe i razvoja veštačke inteligencije“, izjavio je ministar domovinske bezbednosti, Alejandro Majorkas, danas. „Mapa puta CISA izlaže korake koje će agencija preduzeti kao deo šireg napora našeg ministarstva kako bi se iskoristila veštačka inteligencija i ublažili rizici po našu kritičnu infrastrukturu i sajber odbranu.“

U praksi, ovo je obiman i težak set ciljeva. Neki, poput planova za takozvanu odgovornost preduzeća, uglavnom zavise od dobrovoljnih obaveza i saradnje. Ali, „mapa puta“ CISA stavlja akcenat na transparentnost i javnu odgovornost u ovom kritičnom trenutku.

„Ovo neće biti samo najmoćnije sposobnosti našeg veka, već bi mogli biti i najmoćnije oružje našeg veka“, kaže Isteli. „Moramo se pobrinuti da ih zaštitimo i zaštitimo naše građane od zlonamernog korišćenja ovih sposobnosti.“

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Koje su ključne tačke plana „Mape puta za veštačku inteligenciju“ koju je objavila CISA?
– Plan CISA se fokusira na komunikaciju, saradnju i stručnost radne snage, implementaciju specifičnih komponenti izvršne naredbe i zaštitu kritične infrastrukture od AI napada.

2. Šta podrazumeva „sigurnost veštačke inteligencije“ prema CISA?
– CISA naglašava da veštačka inteligencija treba da bude „bezbedna po dizajnu“, što znači da treba biti razvijena sa bezbednošću kao prioritetom, umesto da se naknadno dodaju mere zaštite.

3. Kako će CISA promovisati „radikalnu transparentnost“ u vezi sa veštačkom inteligencijom?
– CISA planira da promoviše upotrebu „softverskih kataloga materijala“ i drugih mera kako bi omogućila pregled i reviziju veštačkih inteligentnih sistema.

4. Šta će CISA preduzeti kako bi se odbranila kritična infrastruktura od veštačko-inteligentnih napada?
– CISA će sarađivati sa industrijom i kritičnom infrastrukturom kako bi preporučila mere odbrane od novih pretnji i sigurnu implementaciju zaštite koja koristi veštačku inteligenciju.

5. Kakvu će ulogu imati US Department of Homeland Security (DHS) u CISA planu?
– CISA je smeštena unutar DHS-a i sarađivaće sa njim kako bi ostvarila šire ciljeve usvajanja veštačke inteligencije i smanjila rizike za kritičnu infrastrukturu i sajber odbranu.