Некатегоризовано

Generativna AI pod lupom autorskih prava

Summary

Generativna AI (veštačka inteligencija) donosi nove izazove u domenu autorskih prava, od prikupljanja trening podataka do pitanja o kontroli nad rezultatima. Umesto citiranja, sledeće rečenice će opisati glavnu činjenicu iz izvornog članka: U 2022. godini, Džejms Alan je podneo zahtev […]

Generativna AI pod lupom autorskih prava

Generativna AI (veštačka inteligencija) donosi nove izazove u domenu autorskih prava, od prikupljanja trening podataka do pitanja o kontroli nad rezultatima. Umesto citiranja, sledeće rečenice će opisati glavnu činjenicu iz izvornog članka:

U 2022. godini, Džejms Alan je podneo zahtev za autorska prava za sliku pod nazivom „Théâtre D’opéra Spatial“ ili „Prostorna opera pozorište“. Međutim, američki Ured za autorska prava odbio je taj zahtev, ocenjujući da slika generisana pomoću veštačke inteligencije nije zaštićena autorskim pravima.

Generativni AI programi, posebno programi za generisanje slika poput Midjourney, Stable Diffusion i DALL-E, postavljaju temeljna pitanja o granicama prava umetnika na njihove radove. Mnogi od ovih programa koriste velike skupove podataka koji uključuju radove zaštićene autorskim pravima bez pristanka autora. U Sjedinjenim Američkim Državama, niz tužbi će utvrditi da li ovi programi spadaju u izuzetke poznate kao fer korišćenje.

S druge strane, Američki ured za autorska prava smatra da računarski programi ne mogu stvarati umetnička dela koja su zaštićena autorskim pravima. Ova stavka frustrira one koji vide DALL-E ili Stable Diffusion kao alate slične Photoshopu.

Cilj autorskih prava jeste podsticanje stvaranja umetnosti, ali autorski zakoni takođe priznaju da većina umetnosti crpi inspiraciju iz prethodnih dela – zbog toga postoje izuzeci poput fer korišćenja. Postoji stalna ravnoteža u igri, a pojavom nove tehnologije postaje neophodno ponovno pregovarati o toj ravnoteži. Gde će se generativna AI uklopiti u slučaju autorskih prava? Za sada još uvek niko ne zna sigurno.

FAQ

Šta je generativna veštačka inteligencija (Generativna AI)?

Generativna veštačka inteligencija je oblast veštačke inteligencije koja se bavi stvaranjem novih podataka, slika ili tekstova na osnovu ulaznih parametara. Ona koristi razne algoritme i tehnike kako bi generisala nove sadržaje koji mogu biti originalni i umetnički.

Šta je autorsko pravo?

Autorsko pravo je pravna zaštita koja pruža autorima (umetnicima, piscima, muzičarima itd.) prava da kontrolišu reprodukciju, distribuciju i izlaganje njihovih autorskih dela. To im omogućava da profitiraju od svog rada i spreče druge da neovlašćeno koriste njihove kreativne tvorevine.

Šta je „fer korišćenje“?

„Fer korišćenje“ je zakonski izuzetak autorskih prava koji omogućava korišćenje dela za određene svrhe, poput kritike, komentara, istraživanja i obrazovanja, bez prethodnog odobrenja autora. Ova doktrina je važna jer omogućava slobodu izražavanja i pravo javnosti na pristup knjigama, filmovima i drugim umetničkim delima.