Некатегоризовано

Fascinacija i zabrinutost Amerikanaca prema veštačkoj inteligenciji

Summary

Veštačka inteligencija (VI) sve više oblikuje način života Amerikanaca, od otkrivanja raka na medicinskim snimcima do pisanja eseja za školske zadatke. Istraživanja Pew Research Centra pokazuju da Amerikanci sve više izražavaju oprez u vezi sa sve većom ulogom VI u […]

Fascinacija i zabrinutost Amerikanaca prema veštačkoj inteligenciji

Veštačka inteligencija (VI) sve više oblikuje način života Amerikanaca, od otkrivanja raka na medicinskim snimcima do pisanja eseja za školske zadatke.

Istraživanja Pew Research Centra pokazuju da Amerikanci sve više izražavaju oprez u vezi sa sve većom ulogom VI u njihovim životima. Danas, 52% Amerikanaca je više zabrinuto nego uzbuđeno zbog VI u svakodnevnom životu, u poređenju sa samo 10% koji kažu da su više uzbuđeni nego zabrinuti; 36% ima mešane osećaje u vezi sa tim.

Naprotiv, i pored opreznog stava, Amerikanci pozitivno gledaju na neke specifične primene VI, pri čemu stavovi zavise od konteksta u kojem i zašto se VI koristi.

Kako smo sproveli istraživanje

Ova analiza Pew Research Centra ispituje stavove i iskustva Amerikanaca u vezi sa veštačkom inteligencijom. Analiza proizilazi pre svega iz nedavnih istraživanja sprovedenih od strane Centra. Linkovi ka tim istraživanjima, uključujući informacije o vremenskom periodu sprovođenja, veličini uzorka i drugim metodološkim detaljima, mogu se naći u tekstu analize.

Javnost o VI

Prema avgustovskom istraživanju iz 2023. godine, ogromna većina Amerikanaca (90%) kaže da su čuli barem nešto o veštačkoj inteligenciji. Međutim, samo jedna trećina kaže da su čuli mnogo o njoj.

Iako većina ljudi zna za VI, sposobnost Amerikanaca da prepoznaju specifične primene ove tehnologije još uvek se razvija. Samo 30% odraslih Amerikanaca pravilno prepoznaje svih šest primera upotrebe veštačke inteligencije u svakodnevnom životu, o kojima smo pitali u decembarskom istraživanju iz 2022. godine.

I ne svako ima isti nivo razumevanja. Odrasli sa fakultetskom diplomom ili postdiplomskom diplomom su upućeniji u VI u odnosu na one sa manje obrazovanja. Takođe postoje značajne razlike između polova i starosnih grupa, pri čemu muškarci i mlađi odrasli bolje poznaju VI u odnosu na žene i starije osobe.

Pogledi i iskustva s ChatGPT

Generativna veštačka inteligencija, odnosno programi koji mogu stvarati tekst i slike, dobili su široku medijsku pažnju 2023. godine. Jedan od prominentnih primera ove tehnologije je ChatGPT. U martu 2023. godine smo otkrili da 58% odraslih Amerikanaca čulo za ChatGPT, dok o njemu nije čulo 42%.

Kao i uopšteno znanje o VI, poznavanje ChatGPT-a je veće među muškarcima, mlađim odraslima i osobama sa fakultetskom ili postdiplomskom diplomom.

Iako većina Amerikanaca zna za program, njegovo lično iskustvo korišćenja je relativno retko. Samo 18% svih odraslih Amerikanaca kaže da su koristili ChatGPT.

VI u školovanju

Upitali smo tinejdžere uzrasta od 13 do 17 godina o programu u istraživanju tokom jeseni 2023. godine. Otkrili smo da 67% tinejdžera poznaje ChatGPT. I 19% tih tinejdžera kaže da su ga koristili kako bi im pomogli u školskim zadacima.

Većina tinejdžera koji su čuli za ChatGPT kaže da je prihvatljivo koristiti ovaj program za istraživanje novih stvari (69%). Međutim, manje njih isto misli o korišćenju programa za rešavanje matematičkih problema (39%). Većina (57%) kaže da nije prihvatljivo koristiti ga za pisanje eseja.

Pogledi na VI na radnom mestu

U 2022. godini, 19% američkih radnika je bilo u poslovima koji su najviše izloženi VI, prema analizi Centra na osnovu državnih podataka. Ti poslovi se često nalaze u visoko plaćenim oblastima gde diploma fakulteta i analitičke veštine mogu biti plus.

Naše decembarsko istraživanje iz 2022. godine pokazuje da 62% Amerikanaca misli da će VI imati veliki uticaj na radnike uopšte. Međutim, mnogo manje njih misli da će imati isti uticaj na njih lično (28%).

Većina odraslih Amerikanaca se protivi korišćenju VI za donošenje konačnih odluka o zapošljavanju ili praćenju kretanja radnika na poslu. U stvari, 66% Amerikanaca kaže da ne bi želeli da se prijave za posao kod poslodavca koji koristi VI za pomoć pri donošenju odluka o zapošljavanju. Ipak, postoji veća otvorenost kada je u pitanju korišćenje VI na druge načine, poput praćenja vožnje radnika tokom obavljanja poslovnih putovanja ili praćenja prisustva.

Pogledi na VI u zdravstvu

U oblasti zdravstva, mnogi Amerikanci mogu se susresti sa veštačkom inteligencijom. VI se sve više koristi za dijagnostikovanje bolesti i preporuku tretmana.

Ipak, šezdeset odsto Amerikanaca kaže da bi se osećali nelagodno ukoliko bi se njihovi zdravstveni radnici oslanjali na VI za pružanje zdravstvene nege.

Opšte govoreći, javnost je podeljena kada je reč o uticaju VI na zdravlje i medicinu. Dok 38% kaže da će dovesti do boljih rezultata kod pacijenata, 33% kaže da će dovesti do lošijih rezultata, a 27% smatra da neće napraviti veliku razliku. Jedna često izražavana zabrinutost je da će VI pogoršati lične odnose pacijenata sa njihovim zdravstvenim radnicima.

Iako su Amerikanci oprezni kada je u pitanju korišćenje VI u zdravstvu uopšteno, podržavaju neke specifične primene. Na primer, 65% njih bi želelo da se VI koristi pri skriningu kože za otkrivanje raka. Studije su pokazale da neki softver za VI veoma tačno može otkriti rak kože.

Podrška nadzoru i regulaciji VI

Po pravilu, Amerikanci podržavaju regulaciju i nadzor novih tehnologija veštačke inteligencije, uključujući čet-botove i autonomna vozila.

Na primer, 67% onih koji su upoznati sa čet-botovima, kao što je ChatGPT, kaže da su više zabrinuti da vlada neće ići dovoljno daleko u regulisanju njihove upotrebe nego da će otići predaleko. Mnogo manji broj (31%) ima suprotno mišljenje.

Kada su u pitanju autonomna vozila pokretana VI, 87% Amerikanaca želi da se postave stroži standardi testiranja u odnosu na druga putnička vozila. Amerikanci takođe često izražavaju nelagodu zbog neočekivanih posledica i rizika ovih tehnologija. Otprilike tri četvrtine (76%) smatra da je verovatno da računarski sistemi u autonomnim vozilima mogu lako biti hakovani, što ugrožava bezbednost.

Povezana zabrinutost je brzina usvajanja VI u društvu. Kada je reč o zdravstvu i medicini na primer, 75% Amerikanaca misli da će zdravstveni radnici previše brzo koristiti VI, pre nego što u potpunosti razumeju potencijalne rizike.

Uobičajene brige – i izvori uzbuđenja – u vezi sa VI

Iako specifična primena VI igra veliku ulogu u tome kako se Amerikanci osećaju prema njoj, primećujemo neke zajedničke teme u onome što ljudima sviđa, odnosno ne sviđa u vezi sa VI.

Na pozitivnoj strani, postoji generalno veća podrška…

FAQ

Koliko je Amerikanaca zabrinuto zbog veštačke inteligencije?

Prema istraživanju Pew Research Centra, 52% Amerikanaca izražava veću zabrinutost nego uzbuđenje u vezi sa veštačkom inteligencijom u svakodnevnom životu.</