Некатегоризовано

Utvrđeno je da generativna veštačka inteligencija može unaprediti zdravstvenu zaštitu i smanjiti troškove

Summary

Prema istraživanju koje je sproveo Deloitteov Centar za rešenja u oblasti zdravstva, više od polovine američkih potrošača veruje da generativna veštačka inteligencija može poboljšati pristup zdravstvenim uslugama i skratiti vreme čekanja na medicinsku negu. Približno isti procenat potrošača smatra da […]

Utvrđeno je da generativna veštačka inteligencija može unaprediti zdravstvenu zaštitu i smanjiti troškove

Prema istraživanju koje je sproveo Deloitteov Centar za rešenja u oblasti zdravstva, više od polovine američkih potrošača veruje da generativna veštačka inteligencija može poboljšati pristup zdravstvenim uslugama i skratiti vreme čekanja na medicinsku negu. Približno isti procenat potrošača smatra da ova tehnologija ima potencijal da učini zdravstvenu zaštitu pristupačnijom.

Generativna veštačka inteligencija je veštačka inteligencija koja stvara originalan sadržaj u različitim modalitetima, kao što su tekst, slike, zvuk, kodiranje, glas i video, a koji su prethodno zahtevali veštinu i ekspertizu ljudi.

Rezultati istraživanja ukazuju da pacijenti očekuju da tehnologija može pomoći u rešavanju izazova s kojima se suočava zdravstveni sistem, kao što su visoki troškovi, visoke kamatne stope, inflacija i sagorevanje zdravstvenih radnika. Potrošači sve više eksperimentišu s alatima generativne veštačke inteligencije, poput ChatGPT-a, a zdravlje se navodi kao glavni razlog za upotrebu ovih alata. Skoro polovina ispitanih potrošača (48%) koristi ovu tehnologiju, dok je 84% čulo za nju. Potrošači smatraju da je generativna veštačka inteligencija posebno pouzdana u zdravstvu, pri čemu većina korisnika (69%) ocenjuje informacije kao vrlo pouzdane ili izuzetno pouzdane. Istraživači su takođe otkrili da jedna petina potrošača koji pristupaju generativnoj veštačkoj inteligenciji za zdravlje koristi je kako bi saznali više o medicinskim stanjima.

Prema istraživanju na osnovu odgovora 2.000 pacijenata, 71% potrošača koji trenutno koristi generativnu veštačku inteligenciju smatra da ona može revolucionizovati pružanje zdravstvenih usluga. Takođe, oni koji su imali iskustvo u upotrebi ove tehnologije izražavaju veći optimizam u vezi sa njenim uticajem na zdravstvo – 69% veruje da može poboljšati pristup i smanjiti vreme čekanja na zdravstvenu negu, dok 63% smatra da može pomoći u smanjenju troškova zdravstvene zaštite za pojedinca.

Rezultati istraživanja upućuju na to da potrošači podržavaju primenu generativne veštačke inteligencije u zdravstvu radi pružanja dodatnih informacija o njihovim stanjima i mogućnostima lečenja. Međutim, pacijenti se manje osećaju prijatno kod pružalaca koji mogu koristiti generativnu veštačku inteligenciju za odlučivanje o njihovoj nezi, uključujući dijagnozu, trijažu i prirodu tretmana. Istraživanje je takođe pokazalo da četvoro od pet potrošača smatra da je važno ili veoma važno da njihov pružalac zdravstvenih usluga obavesti kada koristi generativnu veštačku inteligenciju za njihove potrebe u vezi sa zdravljem.

Iako zdravstvene organizacije trebaju razmotriti kako generativna veštačka inteligencija može pomoći u izgradnji poverenja, poboljšanju iskustva pacijenata i usklađivanju zdravstvene zaštite s potrebama korisnika, postoji i potencijal za veće usvajanje ove tehnologije u narednim mesecima, posebno ako se usvajanje nastavi sadašnjim tempom.