Некатегоризовано

Istraživanje pokazuje da većina studenata poznaje veštačku inteligenciju

Summary

Prema nedavnom istraživanju Univerziteta u Delaveru, velika većina studenata je upoznata sa tehnologijom veštačke inteligencije (AI). Ove godine sprovedeni Blue Hen anketa otkriva da je 82% ispitanika upoznato sa AI, dok je njih 34% navelo da je upotrebilo ovu tehnologiju […]

Istraživanje pokazuje da većina studenata poznaje veštačku inteligenciju

Prema nedavnom istraživanju Univerziteta u Delaveru, velika većina studenata je upoznata sa tehnologijom veštačke inteligencije (AI). Ove godine sprovedeni Blue Hen anketa otkriva da je 82% ispitanika upoznato sa AI, dok je njih 34% navelo da je upotrebilo ovu tehnologiju za školske zadatke dok su bili na univerzitetu.

Ispitanici iz oblasti poslovanja, njih 54%, najčešće koriste AI za školske zadatke. Na drugom mestu su inženjeri sa 46%. Studije iz zdravstva i nauka, kao i studenti koji još uvek nisu odlučili o svojoj oblasti studija, su najmanje koristili AI sa 28% i 30% respektivno.

Ovo istraživanje je deo kursa o javnom mnjenju i demokratiji koji vodi Lindsay Hoffman, koja je primetila da se AI koristi za školske zadatke, a ponekad je i obavezna za njene studente. Ona dodaje da univerziteti i koledži trebaju razmotriti uspostavljanje politika o AI kako bi studentima pružili jasne smernice o prihvatljivom korišćenju.

„Što je pozitivno kod ovoga je činjenica da su studenti prepoznali da AI može da im pomogne u brainstorming ideja za zadatke ili u pripremi za ispit. Tako da oni vide pozitivne rezultate AI, i kao i sa bilo kojim drugim alatom, profesori i nastavnici nemaju samo zadatak da regulišu način njihovog korišćenja, već i da im pomognu da razumeju najbolje metode korišćenja.“ – ističe Lindsay Hoffman.

Studentkinja Julia Manson koja pohađa ovaj kurs smatra da je verovatnoća korišćenja AI u školskim zadacima zavisi o tome koliko je korisna za određene predmete na fakultetu.

„Lično nisam je koristila i mislim da je to uobičajeno iskustvo, naročito studenata iz mog opšteg polja studija, dok znam da drugi studenti iz drugih fakultetskih programa imaju više posla iz kojeg mogu izvući ideje, uz pomoć AI.“ – kaže Manson.

Anketa je takođe pokazala da većina ispitanika, oko 54%, se slaže ili jako se slaže da se osećaju krivim jer koriste AI za školske zadatke. Čak 63% ispitanika se brine da AI proizvodi netačne informacije.

FAQ:
1. Šta je veštačka inteligencija (AI)?
Veštačka inteligencija je grana informatike koja se bavi razvojem računarskih sistema koji mogu donositi odluke i izvršavati zadatke koji zahtevaju ljudsko razmišljanje i inteligenciju.

2. Koje prednosti AI donosi studentima pri obavljanju školskih zadataka?
AI može pomoći studentima u brainstormingu ideja za zadatke, kao i u studiranju za ispite. Takođe, može im pružiti dodatne resurse i informacije koje mogu koristiti u svojim radovima.

Izvor: www.example.com