Некатегоризовано

AI i HPC arhitekture se razdvajaju: Posljedice za tradicionalno tržište simulacije i modeliranja

Summary

AI i HPC se tradicionalno smatraju dvije različite grane računarstva visokih performansi. Međutim, s porastom popularnosti generativne AI, ove dvije arhitekture sve više divergiraju, a to može imati značajne posljedice za tradicionalno tržište simulacije i modeliranja u HPC sektoru. Prema […]

AI i HPC arhitekture se razdvajaju: Posljedice za tradicionalno tržište simulacije i modeliranja

AI i HPC se tradicionalno smatraju dvije različite grane računarstva visokih performansi. Međutim, s porastom popularnosti generativne AI, ove dvije arhitekture sve više divergiraju, a to može imati značajne posljedice za tradicionalno tržište simulacije i modeliranja u HPC sektoru.

Prema Scottu Teaseu, generalnom menadžeru HPC i AI u kompaniji Lenovo, sve više investicija usmjereno je prema generativnoj AI. Dok je interes za tradicionalne HPC primjene opao, sve više kompanija investira u AI. Ovo može biti problematično za HPC tržište, jer postoji bojazan da će interes za podrškom tradicionalnih HPC aplikacija opasti u korist novog sjajnog objekta – AI.

Ipak, Tease vjeruje da će AI spin-up s vremenom smiriti, kada AI pređe u sastav operativnog dijela preduzeća. Međutim, važno je zadržati interes za podrškom HPC tržištu i ne zanemariti ga u korist AI. Neophodno je da se kompanije nastave razvijati i podržavati ubrzane kodove te da se interes za HPC ne zamijeni potpunom posvećenošću novom sjajnom objektu – AI.

Divergencija između AI i HPC arhitektura također utječe na dizajn sistema. Scott Tease naglašava da su danas akceleratori postali sastavni dio HPC sistema, s nevjerojatno visokom stopom instalacije. Naročito je primjetan porast korišćenja Nvidia GPU-ova, koji su omogućili snažno ubrzanje u odnosu na prošlost. Međutim, dok je interes i potreba za AI sve veći, tradicionalne HPC aplikacije i dalje zahtijevaju specifične arhitekture, što može rezultirati paralelnim postojanjem dviju različitih arhitektura.

Pitanje koje se postavlja je koliko AI zaista utječe na arhitekturu superkompjutera u HPC sektoru i što se dešava kada se ova divergencija pogorša. Da li će ove dvije arhitekture ostati odvojene ili će se razlike smanjiti u budućnosti?

Na to Scott Tease odgovara da je mnogo kupaca i dalje zainteresovano za superkompjutere zasnovane na visokim performansama LINPACK benchmarka. Ipak, očekuje se da će u budućnosti AI sve više utjecati na arhitekturu superkompjutera, dok će HPC ostati vjeran svojim specifičnim potrebama.

Ukratko, dok se AI sve više širi, možemo očekivati da će se razlike u arhitekturi HPC i AI sistema povećavati. Međutim, važno je da se zadrži podrška tradicionalnim HPC aplikacijama kako bi se obezbijedila ravnoteža između ove dvije oblasti. Samo kroz zajednički razvoj i podršku moguće je ostvariti najbolje rezultate u oba polja.