Некатегоризовано

Top AI Jobs Gaining Prominence in 2023

Summary

Veštačka inteligencija (AI) više nije samo buzzword; sve više utiče na naše svakodnevne živote. Dok postoji zabrinutost da će AI zameniti poslove, postoji i potencijal za AI da unapredi postojeće uloge i stvori nove. Evo nekih od najboljih poslova u […]

Top AI Jobs Gaining Prominence in 2023

Veštačka inteligencija (AI) više nije samo buzzword; sve više utiče na naše svakodnevne živote. Dok postoji zabrinutost da će AI zameniti poslove, postoji i potencijal za AI da unapredi postojeće uloge i stvori nove. Evo nekih od najboljih poslova u AI koji dobijaju na značaju u 2023.

Jedna od ključnih veština potrebnih za poslove u AI jeste mašinsko učenje (machine learning). To podrazumeva podučavanje mašina da uče na osnovu podataka i donose predviđanja ili odluke na osnovu tih informacija. AI modeli izgrađeni na mašinskom učenju mogu prepoznati obrasce i predviđati rezultate, kontinuirano se unapređivajući sa svakom interakcijom.

Još jedan važan aspekt AI je obrada prirodnog jezika (NLP), koja omogućava računarima da razumeju i odgovore na ljudski jezik. Inženjeri za NLP poseduju duboko razumevanje programskih jezika poput Pythona i Java-e, kao i iskustvo sa alatima kao što su NLTK i spaCy.

Takođe, važna veština u oblasti AI je analiza podataka. Data naučnici analiziraju i vizualizuju velike količine podataka koristeći alate poput Pythona, R-a, SQL-a, Pandas-a i NumPy-a. Oni igraju ključnu ulogu u izvlačenju uvida i donošenju informisanih odluka na osnovu podataka.

Potražnja za poslovima u AI očekuje se da će rasti u narednim godinama. Prema Svetskom ekonomskom forumu, poslovi u vezi sa AI će činiti značajan deo od 97 miliona novih poslova koji će biti dodati na tržištu do 2025. godine. Pretrage na Google-u za „poslovima u AI“ već su premašile pretrage za „poslovima u kriptovalutama“, što ukazuje na sve veću popularnost AI mogućnosti.

Neki od najboljih poslova u AI u 2023. godini uključuju inženjera za mašinsko učenje, data naučnika i inženjera za obradu prirodnog jezika. Inženjeri za mašinsko učenje poseduju veštine u razvoju softvera i analizi podataka, i igraju ključnu ulogu u industriji AI. Data naučnici koriste svoje ekspertize za analizu podataka i kreiranje modela koji predviđaju trendove i poboljšavaju kvalitet podataka. Inženjeri za NLP se fokusiraju na omogućavanje računarima da razumeju i interpretiraju ljudski jezik.

Što se tiče kvalifikacija, ovi poslovi u AI zahtevaju snažno pozadino iz računarstva, matematike i programskih jezika poput Pythona, Java-e i Scala-e. Kandidati sa naprednim diplomama i sertifikatima iz relevantnih oblasti imaju prednost. Dodatno, veštine u algoritmima mašinskog učenja, čišćenju i preprocesiranju podataka, kao i poznavanje statistike i izračunavanja su visoko cenjene.

Plate za stručnjake u AI takođe su privlačne, pri čemu inženjeri za mašinsko učenje i data naučnici zarađuju prosečno od 151.000 do 152.000 dolara godišnje, prema Glassdoor-u.

Zaključno, AI pruža širok spektar uzbudljivih poslovnih prilika koje zahtevaju kombinaciju tehničke ekspertize i kreativnosti. Sa odgovarajućim veštinama i kvalifikacijama, pojedinci mogu uspevati u ovoj brzo rastućoj industriji.