Некатегоризовано

Opasnost veštačke inteligencije: Potencijal za masovno uništenje

Summary

U filmu Christophera Nolana „Oppenheimer“, protagonisti Albert Ajnštajn i J. Robert Openhajmer izražavaju svoj strah da razvoj nuklearnog oružja može dovesti do uništenja sveta. Ova zabrinutost može se uporediti sa trenutnim napretkom veštačke inteligencije (VI) i njenim potencijalom da izazove […]

Opasnost veštačke inteligencije: Potencijal za masovno uništenje

U filmu Christophera Nolana „Oppenheimer“, protagonisti Albert Ajnštajn i J. Robert Openhajmer izražavaju svoj strah da razvoj nuklearnog oružja može dovesti do uništenja sveta. Ova zabrinutost može se uporediti sa trenutnim napretkom veštačke inteligencije (VI) i njenim potencijalom da izazove masovno uništenje.

VI, koja se odnosi na sistemsko softversko rešenje koje donosi samostalne odluke na osnovu unetih podataka, već je revolucionisala ratovanje. Zemlje poput Rusije koriste VI za poboljšanje vojne strategije, čak i eksperimentišući sa autonomnim oružjem poput naoružanih dronova. Ukrajina je takođe koristila eksplozivne dronove protiv svojih neprijatelja.

Projektuje se da će globalno tržište veštačke inteligencije dostići 908 milijardi dolara do 2030. godine, što podstiče dalje ulaganje u tu tehnologiju. To je izazvalo zabrinutost da se VI može koristiti za razvoj oružja masovnog uništenja (OMD). Američkom Ministarstvu odbrane je dato odobrenje da istraži primenu VI u vezi sa razornim naoružanjem, što potencijalno može dovesti do istrebljenja čovečanstva.

Iako neki mogu tvrditi da sama VI ne predstavlja pretnju, zabrinjava sposobnost državnih aktera da VI koriste za štetne svrhe. Zemlje poput Rusije i Kine velika ulaganja ulažu u istraživanje VI, sa namerom da postanu lideri u tom polju.

Sa razvojem autonomnog naoružanja i ubilačkih robota, nije pitanje da li će države koristiti takvu tehnologiju, već kada. Prva država koja koristi naoružanje omogućeno VI ima moć da izazove masovno uništenje i postane vladar sveta.

U zaključku, potencijal VE da nanese štetu u rukama državnih aktera podiže ozbiljnu zabrinutost u vezi sa budućnošću ratovanja i sigurnošću čovečanstva. Pretnja od VI omogućenog masovnog uništenja mora se ozbiljno shvatiti i adresirati od strane međunarodne zajednice.