Некатегоризовано

Tržište čipova veštačke inteligencije (AI) doživljava brzi rast

Summary

Tržište čipova veštačke inteligencije (AI) doživljava brzi rast, što čini neophodnim za sve igrače na tržištu da pažljivo analiziraju sektor. Istraživački izveštaj i analiza industrije su pregledali međunarodni sektor čipova veštačke inteligencije (AI) od 2023. do 2030. Ključni konkurenti na […]

Tržište čipova veštačke inteligencije (AI) doživljava brzi rast

Tržište čipova veštačke inteligencije (AI) doživljava brzi rast, što čini neophodnim za sve igrače na tržištu da pažljivo analiziraju sektor. Istraživački izveštaj i analiza industrije su pregledali međunarodni sektor čipova veštačke inteligencije (AI) od 2023. do 2030. Ključni konkurenti na tržištu uključuju UC-Davis, Intel Corporation, Baidu, Qualcomm, Adapteva, Advanced Micro Devices (AMD), Mythic, Google, Inc., Graphcore i NVIDIA.

Globalna veličina tržišta čipova veštačke inteligencije (AI) je vrednovana na 13.131,9 miliona dolara u 2022. godini i očekuje se da će dostići 92.537,66 miliona dolara do 2028. godine, sa godišnjim rastom od 38,46% tokom perioda prognoziranja. Tržište je segmentirano na osnovu industrije korisnika (obrada prirodnog jezika, robotika, računarski vid, mrežna sigurnost i drugi) i vrste (GPU, ASIC, FPGA, CPU i drugi), obuhvatajući regione kao što su Azija i Pacifik, Severna Amerika, Evropa, Južna Amerika, Bliski istok i Afrika.

Istraživački izveštaj koristi analitičke tehnike kao što su Porterova analiza pet faktora i PESTEL analiza kako bi pružio sveobuhvatnu analizu mikro- i makro-okruženja tržišta koja utiču na njegovo širenje. Ovi alati pružaju uvid u rast tržišta tokom perioda prognoziranja.

Izveštaj takođe ističe ključne igrače na tržištu čipova veštačke inteligencije (AI) i procenjuje nivo konkurencije u 2023. godini. Pruža informacije o kompanijama i uvide u vodeće proizvođače koji posluju na tržištu. Ova analiza pomaže u razumevanju konkurenata i opšte konkurentske situacije.

Tržište se očekuje da će doživeti atraktivne mogućnosti i značajan rast od 2023. do 2030. godine. Povećanje usvajanja strategija od strane ključnih igrača će doprineti napretku tržišta. Čipovi veštačke inteligencije (AI) su specijalizovani silikonski čipovi koji inkorporiraju AI tehnologiju i koriste se u mašinskom učenju. Sa sve većom količinom podataka, postoji rastuća potreba za efikasnijim sistemima za rešavanje matematičkih i računarskih problema.

U zaključku, ovaj izveštaj je od suštinskog značaja za igrače u industriji, investitore, istraživače, konsultante i poslovne strategiste koji imaju interes ili planiraju da uđu na tržište čipova veštačke inteligencije (AI). Pruža holistički pogled na tržište, pokrivajući sve bitne aspekte i pružajući dubok uvid u njegove dinamike i trendove.