Некатегоризовано

Uticaj veštačke inteligencije na ekonomiju i finansijsko tržište: Pitanje regulacije i konkurencije

Summary

Strahovi od distopije veštačke inteligencije (AI) doprineli su iznenađujućem otpuštanju osnivača i izvršnog direktora OpenAI kompanije Sema Altmana. Ovaj događaj ukazuje na to kako će budućnost AI verovatno zavisiti od nekoliko veoma velikih kompanija i njihovih odbora direktora, izjavio je […]

Uticaj veštačke inteligencije na ekonomiju i finansijsko tržište: Pitanje regulacije i konkurencije
Strahovi od distopije veštačke inteligencije (AI) doprineli su iznenađujućem otpuštanju osnivača i izvršnog direktora OpenAI kompanije Sema Altmana. Ovaj događaj ukazuje na to kako će budućnost AI verovatno zavisiti od nekoliko veoma velikih kompanija i njihovih odbora direktora, izjavio je direktor CFPB Rohit Chopra.
Od Bijele kuće do Securities and Exchange Commission, najviši predstavnici politike već mesecima razmatraju način kako da se izbore sa potencijalnim problemima koje može izazvati veštačka inteligencija u finansijskim institucijama i tržištu. Odmah nakon iznenadnog otkaza Altmanu od strane OpenAI odbora direktora i njegovog kasnijeg zaposlenja kod Microsofta, najvećeg investitora OpenAI kompanije, naglašeno je kako će budućnost AI najverovatnije biti podložna nekoliko veoma velikih kompanija i njihovim odborima. Porastom preklapanja AI tehnologije sa tehnologijom velikih tehnoloških kompanija, sve su prisutnija pitanja o tome kako sprečiti stvaranje prevelike moći tih kompanija.
Iako se često govori o potrebi za regulacijom u oblasti veštačke inteligencije, izrada pravilnika će oduzeti vreme. Debata o tome kako se izboriti sa egzistencijalnim izazovima koje brzorazvijajuća tehnologija donosi ekonomiji postala je hitno pitanje koje se javno raspravlja izvan prethodno internih razgovora o budućnosti OpenAI kompanije. Nepoznato je koja sve rizika može AI tehnologija doneti, izjavila je CFTC komesar Christy Goldsmith Romero. U kontekstu finansijskih tržišta, AI programi mogu dati automatizovanim trgovanjem i kreditiranje institucija „steroidni“ efekat, što može dovesti do jako procikličnih efekata koji mogu uvećati već postojeće potrese na tržištu.
U medjuvremenu, velike tehnološke kompanije poput Microsofta imaju sve veći pristup AI tehnologiji. FTC predsednica Lina Khan je zainteresovana za istraživanje da li su velike tehnološke kompanije koristile strateške investicije u startapove veštačke inteligencije kako bi izbegle regulativni nadzor ili na drugi način ometale konkurenciju. U celoj priči, Altmanovo prelazak u Microsoft će imati koristi od barem jedne politike dizajnirane da održi konkurentske radne tržište – jedan visoki zvaničnik FTC-a rekao je da su nekonkurentske klauzule u nadštenju nevažeće u Kaliforniji.

FAQ

1. Ko je Sam Altman?

Sam Altman je suosnivač i bivši izvršni direktor OpenAI kompanije. OpenAI je kompanija koja se bavi istraživanjem veštačke inteligencije i njenom primenom u različitim industrijama.

2. Šta je veštačka inteligencija?

Veštačka inteligencija (AI) je grana računarske nauke koja se bavi stvaranjem inteligentnih mašina koje mogu izvršavati zadatke koji su tipično rezervisani za ljudski um, poput prepoznavanja slika, obrade jezika i donošenja odluka.

3. Koje su glavne brige u vezi sa veštačkom inteligencijom?

Glavne brige vezane za veštačku inteligenciju uključuju mogućnost gubitka radnih mesta zbog automatizacije, potencijal za zloupotrebu podataka, pitanja etičnosti i bezbednosti AI sistema, kao i nedostatak jasne regulacije u ovoj oblasti.