Некатегоризовано

Veštačka inteligencija i izazovi pred Kongresom SAD

Summary

Veštačka inteligencija (AI) je tehnologija koja se brzo razvija i proizvodi razne izazove u različitim sektorima društva. Nedavni saslušanje koje je organizovao Senat Sjedinjenih Američkih Država istaklo je potrebu za sveobuhvatnim standardima kako bi se osigurala zaštita potrošača i umanjili […]

Veštačka inteligencija i izazovi pred Kongresom SAD

Veštačka inteligencija (AI) je tehnologija koja se brzo razvija i proizvodi razne izazove u različitim sektorima društva. Nedavni saslušanje koje je organizovao Senat Sjedinjenih Američkih Država istaklo je potrebu za sveobuhvatnim standardima kako bi se osigurala zaštita potrošača i umanjili potencijalni rizici povezani sa AI.

Predsednik pododbora, Džon Hikenluper, priznao je transformišući potencijal AI, ali je istakao i važnost uspostavljanja razumnih pravila i propisa. Viktorija Espinel, izvršna direktorka BSA | The Software Alliance, istakla je značaj sprovođenja procena uticaja kako bi se identifikovali i rešili glavni rizici povezani sa AI. Ona je tražila kontinuirano praćenje i proveru AI sistema kako bi se očuvalo poverenje potrošača.

Jedna od zabrinutosti izraženih tokom saslušanja bilo je korišćenje AI „deep fake“ tehnologije u političkim reklamama. Senatorka Ejmi Klobučar izrazila je zabrinutost zbog potencijalne zloupotrebe AI tehnologije za oponiranje protivničkim kandidatima. Da bi se rešio ovaj problem, predložen je zakon koji se bavi prevarama u političkim sadržajima generisanim pomoću AI. Predlog uključuje mere poput korišćenja vodenih žigova za autentifikaciju reklama i označavanje sadržaja generisanog pomoću AI.

Na saslušanju se takođe razgovaralo o objavljivanju informacija o korišćenju AI u različitim kontekstima. Predloženo je da se osobe koje komuniciraju sa AI uređajima, poput četbotova, informišu o uključenosti te tehnologije. Senatori su istakli značaj transparentnosti kako bi se sprečila dezinformacija i osigurala etička upotreba AI.

Još jedan važan aspekt koji se razmatrao su bili nacionalni bezbednosni implikacije ukoliko Sjedinjene Američke Države zaostaju u razvoju AI u odnosu na zemlje sa kojima su u sukobu, poput Kine. Zakonodavci su istakli potrebu za saradnjom sa privatnim sektorom kako bi se zaštitila buduća istraživanja i razvoj, dok se istovremeno sprečava dostizanje AI alata od strane neprijateljskih zemalja za vojne svrhe.

Saslušanje predstavlja značajan korak koji je Kongres preduzeo u suočavanju sa izazovima AI. Većinski vođa Senata, Čak Šumer, organizovao je forum iza zatvorenih vrata kako bi se dalje istražila tema sa liderima industrije i grupama koje zastupaju interese. Administracija predsednika Bajdena takođe je obezbedila dobrovoljna obećanja vodećih AI kompanija, kojima su predstavljeni njihovi pristupi razvoju AI tehnologije.

Pitanja koja se tiču AI nastaviće da budu važan fokus u Kongresu, sa dodatnim saslušanjima i diskusijama koje su planirane. Kako AI nastavlja da napreduje, ključno je uspostaviti regulative i standarde koji štite potrošače i celokupno društvo.