Некатегоризовано

Najpopularniji alati za veštačku inteligenciju (AI) 2023. godine

Summary

Tržište veštačke inteligencije (AI) je 2023. godine preplavljeno alatima za generativnu AI, postavljajući tako generativnu AI kao najpopularniju temu u IT industriji. Mnoge najveće tehnološke kompanije na svetu investiraju milijarde dolara u ovu tehnologiju. „Generativna i druge vrste AI nude […]

Najpopularniji alati za veštačku inteligenciju (AI) 2023. godine

Tržište veštačke inteligencije (AI) je 2023. godine preplavljeno alatima za generativnu AI, postavljajući tako generativnu AI kao najpopularniju temu u IT industriji. Mnoge najveće tehnološke kompanije na svetu investiraju milijarde dolara u ovu tehnologiju.

„Generativna i druge vrste AI nude nove mogućnosti i pokreću nekoliko trendova“, izjavljuje Chris Howard, glavni analitičar i šef istraživanja u firmi Gartner. „Međutim, da bi se izvukla poslovna vrednost iz trajne upotrebe AI, neophodan je disciplinovan pristup širokom usvajanju, uz pažnju na rizike.“

Najbolji AI proizvodi na tržištu ove godine pomažu kompanijama da postanu produktivnije i efikasnije ubrzavajući razne zadatke i upotrebe. Veliki jezički modeli (LLMs) poput Microsoft 365 Copilot, Google Bard i OpenAI GPT-4 mogu se koristiti za generisanje koda, prevođenje korisničke dokumentacije, kreiranje marketinškog materijala, odgovaranje na pitanja i razvijanje novih proizvodnih ideja.

Drugi popularni alati veštačke inteligencije, poput Amazon Bedrock, omogućavaju pristup modelima sa GenAI putem API-ja, dok Google Vertex AI Platforma pruža alate za data scientiste i inženjere mašinskog učenja za automatizaciju, standardizaciju i upravljanje projektima veštačke inteligencije. Izgleda da se mogućnosti i upotrebe GenAI-a povećavaju sa svakom novom verzijom i iteracijom, a najveće tehnološke kompanije na svetu, poput Google-a, Microsoft-a i Amazon-a, ulažu milijarde dolara u izgradnju novih AI alata. Najposećenije startapove širom sveta trenutno predstavljaju AI startapovi poput Anthropic-a.

CRN je sagradio listu 10 najpopularnijih AI alata 2023. godine o kojima svaka kompanija, partner kanal, investitor i korisnik treba da zna, jer GenAI ima potencijal da transformiše svet.


Često postavljana pitanja (FAQ)

Šta je generativna veštačka inteligencija?

Generativna veštačka inteligencija (Generative AI) se odnosi na set algoritama i tehnika koji omogućavaju računarima da generišu nove sadržaje, kao što su tekst, slike, muzika i drugi oblici podataka. Ovi algoritmi koriste duboko mašinsko učenje kako bi naučili model na osnovu velike količine podataka i zatim koristili taj model za generisanje novih, autentičnih sadržaja.

Koje su prednosti korišćenja veštačke inteligencije u poslovanju?

Korišćenje veštačke inteligencije (AI) u poslovanju može doneti mnoge prednosti, uključujući povećanje produktivnosti, optimizaciju poslovnih procesa, poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, bolje razumevanje korisničkih potreba i preferencija, automatizaciju rutinskih zadataka, identifikaciju uzoraka i trendova, i mnogo više.

Koji su najpopularniji alati veštačke inteligencije (AI) u 2023. godini?

Najpopularniji alati veštačke inteligencije (AI) u 2023. godini uključuju velike jezičke modele (LLMs) poput Microsoft 365 Copilot, Google Bard i OpenAI GPT-4 koji se koriste za generisanje koda, prevođenje dokumentacije, kreiranje marketinškog materijala i druge zadatke. Ostali popularni alati uključuju Amazon Bedrock, koji omogućava pristup modelima sa GenAI putem API-ja, i Google Vertex AI Platformu koja pruža alate za upravljanje projektima veštačke inteligencije.

Izvor: [CRN](https://www.crn.com/cloud/10-coolest-ai-tools-genai-2023)