Некатегоризовано

Novi tehnološki pristup za upravljanje saobraćajem u Bengalaruu

Summary

Bengalaru, poznat kao tehnološka prestonica Indije, suočava se sa sve većom gužvom u saobraćaju. Prema izveštaju iz 2022. godine, ovaj grad sa više od 1 crore vozila rangiran je kao drugi najzagušeniji grad na svetu. Međutim, vlasti Bengalarua su odlučile […]

Novi tehnološki pristup za upravljanje saobraćajem u Bengalaruu

Bengalaru, poznat kao tehnološka prestonica Indije, suočava se sa sve većom gužvom u saobraćaju. Prema izveštaju iz 2022. godine, ovaj grad sa više od 1 crore vozila rangiran je kao drugi najzagušeniji grad na svetu. Međutim, vlasti Bengalarua su odlučile da se suoče sa ovim izazovom i iskoriste najnoviju tehnologiju kako bi pratili saobraćaj.

Kao deo projekta za bezbednost na putevima i upravljanje saobraćajem, saobraćajna policija u Bengalaruu koristi napredna tehnološka rešenja. Kroz novi sistem zasnovan na veštačkoj inteligenciji (AI), policijski službenici će koristiti naprednu analitiku podataka kako bi pratili gužve na 20 glavnih puteva u gradu. Ovaj sistem će omogućiti još efikasnije upravljanje i olakšati kretanje vozila na visoko frekventnim rutiama.

Kroz AI softver, saobraćajna policija će moći da prati nivo zagušenja i dužinu kolona vozila na visoko frekventnim putevima u gradu. Analiza podataka omogućiće im da identifikuju obrasce u saobraćajnim gužvama, udesima i prekršajima na putevima. Takođe će biti u mogućnosti da pravovremeno upozore vozače na nadolazeće gužve i preduzmu adekvatne mere kako bi umanjili zastoj u saobraćaju.

Osim toga, sistem će pružiti uvid u vreme putovanja na 20 glavnih puteva tokom jutarnjeg i večernjeg špica, kao i informacije o gužvama na obližnjoj mreži puteva. Kroz video analitiku, brojači saobraćaja će se koristiti za prikupljanje podataka o intenzitetu saobraćaja na raskrsnicama i međusobnim putanjama.

Ovaj integrirani sistem takođe će omogućiti praćenje događaja koji utiču na saobraćaj, kao što su udesi, kvarovi vozila, padanje drveća i poplave. Podaci će biti javno dostupni i deljeni sa istraživačima kako bi se pronašla adekvatna rešenja za ove probleme.

Osim praćenja saobraćaja, saobraćajna policija će postaviti displeje za prikaz brzine na 20 puteva sa visokom gustinom saobraćaja. Displeji će prikazivati brzinu vozila od 5 do 199 km/h i koristiće emotikone kako bi vozačima skrenuli pažnju na prebrzu vožnju ili bezbednu brzinu.

Takođe će biti postavljene PTZ kamere na 12 glavnih raskrsnica kako bi se obezbedio bolji nadzor nad saobraćajem. Gradsko veće je takođe nabavilo dodatne drone kako bi pratilo i nadziralo saobraćajne uslove na terenu.

Ovi novi tehnološki alati pružaju nadu da će Bengalaru uspeti da efikasnije upravlja saobraćajem i smanji zagušenja u svom gradu. U kombinaciji sa pravovremenim upozorenjima, ovi sistemi mogu poboljšati kvalitet putovanja i doprineti većoj bezbednosti na putevima.

FAQ

1. Kako će veštačka inteligencija pomoći u praćenju saobraćaja u Bengalaruu?

Veštačka inteligencija će koristiti naprednu analitiku podataka kako bi pratila nivo zagušenja i dužinu kolona vozila na 20 glavnih puteva u Bengalaruu. Ovo će omogućiti saobraćajnoj policiji da identifikuje obrasce u gužvama i pravovremeno upozori vozače na nadolazeće zastoje.

2. Koje informacije će biti dostupne korisnicima kroz ovaj sistem?

Korisnicima će biti dostupne informacije o vremenu putovanja na 20 glavnih puteva u Bengalaruu tokom jutarnjeg i večernjeg špica. Takođe će biti prikazane informacije o gužvama na obližnjoj mreži puteva.

3. Koje dodatne mere će biti preduzete za poboljšanje bezbednosti na putevima u Bengalaruu?

Pored praćenja saobraćaja, saobraćajna policija će postaviti displeje za prikaz brzine na 20 puteva sa visokom gustinom saobraćaja. Takođe će biti postavljene PTZ kamere na 12 glavnih raskrsnica kako bi se obezbedio bolji nadzor nad saobraćajem.