Некатегоризовано

Investitori traže veću transparentnost ESG izveštavanja kompanija

Summary

Prema nedavnom istraživanju PwC-a, čak 70% investitora smatra da bi kompanije u koje ulažu trebalo da integrišu ESG faktore direktno u svoju korporativnu strategiju. Ovo je pad u odnosu na 2021. godinu kada je taj procenat iznosio 82%. Investitori sve […]

Investitori traže veću transparentnost ESG izveštavanja kompanija

Prema nedavnom istraživanju PwC-a, čak 70% investitora smatra da bi kompanije u koje ulažu trebalo da integrišu ESG faktore direktno u svoju korporativnu strategiju. Ovo je pad u odnosu na 2021. godinu kada je taj procenat iznosio 82%.

Investitori sve više postavljaju konkretne i zahtevne pitanje o tome kako se kompanije suočavaju sa pitanjima klimatskih promena i tehnološkog razvoja, kako procenjuju rizik i priliku, i šta je zaista važno za njihovu strategiju,“ izjavio je Džejms Čalmers, globalni lider za garantovanje kvaliteta u PwC UK. „U ovom kontekstu, izveštavanje kompanija mora nastaviti da se razvija kako bi pružilo pouzdane, dosledne i uporedive informacije na koje investitori – i drugi zainteresovani akteri – mogu da se oslone.“

Neprestani izazov za investitore je dostupnost pouzdanih i tačnih podataka, pri čemu 94% anketiranih smatra da su barem neki tvrdnje izveštavanja kompanija neosnovane, a 15% navodi da je to „u veoma velikoj meri“ slučaj.

Brisanje zelenih tragova zabrinjava investitore, što znači da investitori traže jasnoću i pouzdanost informacija o ESG faktorima koje kompanije iznose. Važnost izveštavanja o troškovima ispunjavanja ESG obaveza i monetarnoj vrednosti njihovog uticaja na životnu sredinu ili društvo je sve veća za investitore.

FAQ

  • Šta je ESG?
  • ESG predstavlja skraćenicu za „Ekološke, Društvene i Upravljačke“ faktore koji se smatraju ključnim za procenu održivosti i društvene odgovornosti kompanija.

  • Kako investitori mogu pristupiti pouzdanim podacima o ESG faktorima?
  • Investitori mogu pristupiti pouzdanim podacima o ESG faktorima putem transparentnog i doslednog izveštavanja kompanija, kao i putem regulativa i standarda koje postavljaju regulatori.

  • Koje informacije su važne za investitore prilikom procene ESG faktora?
  • Investitori sve više traže informacije o troškovima ispunjavanja ESG obaveza i monetarnoj vrednosti njihovog uticaja na životnu sredinu ili društvo, kao i pouzdane podatke koji podržavaju tvrdnje kompanija.