Некатегоризовано

Unikatna tehnologija analize ponašanja na osnovu veštačke inteligencije testira se u Seulu kako bi se detektovalo i sprečilo izazovno ponašanje osoba sa razvojnim smetnjama.

Summary

Jedan od najvećih porodičnih konglomerata u Južnoj Koreji, SK Grupa, u saradnji sa Seulskom metropolitanskom vladom, lansirao je probni projekat u Centru doživotnog obrazovanja za osobe sa razvojnim smetnjama u Jongno-u. U centru su postavljene CCTV kamere opremljene vizionom AI […]

Unikatna tehnologija analize ponašanja na osnovu veštačke inteligencije testira se u Seulu kako bi se detektovalo i sprečilo izazovno ponašanje osoba sa razvojnim smetnjama.

Jedan od najvećih porodičnih konglomerata u Južnoj Koreji, SK Grupa, u saradnji sa Seulskom metropolitanskom vladom, lansirao je probni projekat u Centru doživotnog obrazovanja za osobe sa razvojnim smetnjama u Jongno-u. U centru su postavljene CCTV kamere opremljene vizionom AI tehnologijom koja ima zadatak da detektuje i analizira obrasce izazovnog ponašanja, kao što su udaranje, šamaranje, guranje, padanje, udaranje glavom (samopovređivanje), ležanje, trčanje, lutanje i skakanje.

Zašto je ovo važno? Prema seulskoj vladi, trenutno ima oko 36.000 osoba sa razvojnim smetnjama koje žive u gradu i čine skoro desetinu ukupnog broja osoba sa invaliditetom. Većina njih su osobe sa poremećajem iz spektra autizma, cerebralno parališu, poremećajem alkohola u fetalnom razvoju, Daunovim sindromom i poremećajem hiperaktivnosti sa deficitom pažnje. Ove osobe često izražavaju svoje nezadovoljstvo kroz ponašanja koja mogu naneti štetu i opterećenje sebi i drugima. Pratiti ih i beležiti detaljno kada će prikazati takva izazovna ponašanja je izazov.

SK Telecom ističe da je sistem brige koji može da analizira uzroke takvih ponašanja i brzo reaguje i pruži pomoć od vitalnog značaja za bez stresa život osoba sa razvojnim smetnjama i njihovih porodica. Upravo zato Seulska vlada promoviše primenu SK Telecom-ove vizionarne AI tehnologije čiji se podaci i rezultati očekuju da će voditi kreiranju plana intervencije i rešenja zasnovanih na podacima. Ovo je u skladu sa ciljevima Nacionalnog plana za doživotnu brigu o osobama sa razvojnim smetnjama, koji je prvi put objavljen 2018. godine.

SK Telecom planira proširiti obuhvat svojeg sistema nadzora kako bi u realnom vremenu detektovao i reagovao na izazovna ponašanja dece i starijih osoba.

VEĆI TREND
SK Telecom je razvio svoju vizionu AI tehnologiju u saradnji sa Seulskom nacionalnom bolnicom 2021. godine. Istu tehnologiju takođe koristi u laboratoriji za rano dijagnostikovanje poremećaja iz spektra autizma kod beba i malo dece, koja je uspostavljena u aprilu ove godine.

Takođe, SK Telecom je sarađivao sa Katoličkim medicinskim centrom Katoličkog univerziteta Koreje na razvoju sveobuhvatnih medicinskih AI rešenja, uključujući rešenje za hitne situacije koje koristi vizionu AI tehnologiju kako bi sprečilo nesreće u psihijatrijskim odeljenjima.

S druge strane, južnokorejska vlada je prošle godine koristila CCTV kamere za testiranje AI tehnologije prepoznavanja lica radi praćenja osoba zaraženih COVID-19.