Некатегоризовано

Novi AI alat za upravljanje stresom – treba li mu verovati?

Summary

Uvod Psihološki stres je povezan sa brojnim zdravstvenim problemima širom sveta, uključujući kardiovaskularne bolesti, hipertenziju i depresiju. Tradicionalno, psihološki stres se prati putem upitnika koje popunjavaju pacijenti, poput Skale doživljenog stresa (PSS). Međutim, sve više se koriste AI bazirani digitalni […]

Novi AI alat za upravljanje stresom – treba li mu verovati?

Uvod

Psihološki stres je povezan sa brojnim zdravstvenim problemima širom sveta, uključujući kardiovaskularne bolesti, hipertenziju i depresiju. Tradicionalno, psihološki stres se prati putem upitnika koje popunjavaju pacijenti, poput Skale doživljenog stresa (PSS). Međutim, sve više se koriste AI bazirani digitalni alati za procenu stresa, depresije i anksioznosti. Jedan od takvih alata je Cigna StressWaves Test (CSWT), koji koristi veštačku inteligenciju za analizu govora kako bi procenio nivo psihološkog stresa na osnovu akustičnih karakteristika govora. U ovom radu se vrši nezavisna validacija CSWT alata kako bi se ispitala tvrdnja da je on „kliničkog kvaliteta“ i pouzdan alat za procenu stresa.

Rezultati

U istraživanju je učestvovalo 60 učesnika, a testiran je CSWT alat kako bi se proverila njegova ponovljivost i validnost u poređenju sa PSS upitnikom, koji se smatra pouzdanim instrumentom za merenje stresa. Rezultati su pokazali da CSWT nije ponovljiv, što ukazuje na to da nije pouzdan alat. Takođe, nije bilo značajnih korelacija između CSWT i PSS rezultata, što govori o lošoj konvergentnoj validnosti ovog alata.

Rasprava

Rezultati ovog istraživanja ne podržavaju tvrdnju da je CSWT „kliničkog kvaliteta“ i ukazuju na nedostatak pouzdanosti i validnosti ovog alata. Ovo je posebno zabrinjavajuće s obzirom na to da se CSWT javno dostupan i koristi u okviru šireg alata za upravljanje stresom i anksioznošću. Netačni ili nepouzdani rezultati mogu dovesti do negativnih posledica, kao što su neodgovarajući tretmani, rasipanje resursa, povećana anksioznost ili lažno ohrabrenje.

FAQ

Šta je Cigna StressWaves Test (CSWT)?

CSWT je AI alat koji se koristi za analizu govora kako bi se procenio nivo psihološkog stresa.

Kako se procenjuje pouzdanost CSWT alata?

Pouzdanost CSWT alata se procenjuje putem testa ponovljivosti, koji je pokazao nedostatak ponovljivosti ovog alata.

Kakva je konvergentna validnost CSWT alata?

Konvergentna validnost CSWT alata je loša, jer nije bilo značajnih korelacija između rezultata CSWT alata i rezultata PSS upitnika.

Koje su moguće posledice korišćenja nepouzdanih rezultata CSWT alata?

Moguće posledice korišćenja nepouzdanih rezultata CSWT alata su neodgovarajući tretmani, rasipanje resursa, povećana anksioznost ili lažno ohrabrenje. Zbog toga je važno da se koriste pouzdani alati za procenu psihološkog stresa.