Некатегоризовано

Obaveza regulisanja modela osnova veštačke inteligencije u Evropskoj uniji

Summary

Evropska unija ima dugu tradiciju regulisanja tehnologija koje predstavljaju ozbiljne rizike po javnu bezbednost i zdravlje. Bilo da se radi o automobilima, avionima, bezbednosti hrane, medicinskim uređajima ili lekovima, EU je uspostavila zakone o bezbednosti proizvoda koji stvaraju jasna pravila […]

Obaveza regulisanja modela osnova veštačke inteligencije u Evropskoj uniji

Evropska unija ima dugu tradiciju regulisanja tehnologija koje predstavljaju ozbiljne rizike po javnu bezbednost i zdravlje. Bilo da se radi o automobilima, avionima, bezbednosti hrane, medicinskim uređajima ili lekovima, EU je uspostavila zakone o bezbednosti proizvoda koji stvaraju jasna pravila kojih se kompanije moraju pridržavati.
Ova pravila čuvaju ljudsku bezbednost, štite njihova osnovna prava i osiguravaju da javnost ima dovoljno poverenja u ove tehnologije da bi ih koristila. Bez regulacije, važne javne i komercijalne usluge su sklonije da ne funkcionišu ispravno ili da budu zloupotrebljene, što može prouzrokovati značajnu štetu ljudima i društvu.
Tehnologije veštačke inteligencije, koje sve više postaju integrisane u naš svakodnevni život, nisu izuzetak od ovoga.
To je ugao pod kojim treba posmatrati trenutnu debatu u EU o Aktu o veštačkoj inteligenciji, koji ima za cilj uspostavljanje usklađenih pravila o bezbednosti proizvoda za veštačku inteligenciju. To uključuje i modele osnova koji predstavljaju značajne rizike s obzirom na njihov potencijal da formiraju infrastrukturu veštačke inteligencije od koje se razvijaju mala i srednja preduzeća.
Zbog toga su zakonodavci EU predložili mere za zaštitu pružalaca modela osnova, uključujući nezavisnu reviziju, testiranje bezbednosti i kibernetičku sigurnost, procenu rizika i umanjivanje tih rizika.
S obzirom na raznolikost i ozbiljnost rizika koje modeli osnova predstavljaju, ovi predlozi su razumni koraci za obezbeđivanje javne bezbednosti i poverenja – kao i za osiguravanje da mala i srednja preduzeća koja koriste ove proizvode mogu biti sigurna u njihovu bezbednost.
Međutim, prošle nedelje su Francuska, Nemačka i Italija odbacile ove zahteve i predložile da modeli osnova budu izuzeti od svih regulatornih obaveza.
Ovaj stav sada stvara mogućnost neprekidnog odlaganja celog Akta o veštačkoj inteligenciji EU – koji obuhvata sve vrste sistema veštačke inteligencije, od biometrijskih tehnologija do sistema koji utiču na izborne procese.

FAQ:
Q: Kako će ova regulacija uticati na mala i srednja preduzeća (SME)?
A: Regulacija će obezbediti veću sigurnost i poverenje za mala i srednja preduzeća koja koriste modele osnova veštačke inteligencije. Ona će osigurati da ovi modeli budu transparentni, bezbedni i bezbedno korišćeni kako bi se izbegli potencijalni rizici i šteta za SME i društvo u celini.

Q: Koje zemlje su odbile regulacione obaveze za modele osnova?
A: Francuska, Nemačka i Italija su odbacile zahteve za regulatorne obaveze za modele osnova veštačke inteligencije, stvarajući mogućnost kašnjenja usvajanja EU Akta o veštačkoj inteligenciji.

Q: Da li postoji podrška za regulaciju modela osnova?
A: Da, postoji podrška za regulaciju modela osnova. Digitalni MNE savez, koji predstavlja 45.000 ICT MNE u Evropi, zalaže se za pravično raspodeljivanje odgovornosti u lancu vrednosti, uključujući i nivoe modela. Ovo će osigurati bolju bezbednost i smanjiti teret usaglašenosti za mala i srednja preduzeća koja koriste ove modele.