Некатегоризовано

PwC Ireland i Microsoft otvaraju novi poslovni centar za veštačku inteligenciju

Summary

PwC Ireland i Microsoft sarađuju na otvaranju novog centra za generativnu veštačku inteligenciju (GenAI) s ciljem povećanja usvajanja ove nove tehnologije. Profesionalna uslužna firma je izjavila da će centar, smešten na njihovoj irskoj centrali na North Wall Quayu u Dablinu, […]

PwC Ireland i Microsoft otvaraju novi poslovni centar za veštačku inteligenciju

PwC Ireland i Microsoft sarađuju na otvaranju novog centra za generativnu veštačku inteligenciju (GenAI) s ciljem povećanja usvajanja ove nove tehnologije. Profesionalna uslužna firma je izjavila da će centar, smešten na njihovoj irskoj centrali na North Wall Quayu u Dablinu, obezbediti „neophodni povraćaj investicija na bezbedan način“. Ova tehnologija ima potencijal da transformiše industrije automatizacijom zadataka, revolucioniranjem rešavanja problema i stvaranjem novih prilika.

PwC je ove godine uložio preko 1 milijardu evra širom sveta kroz partnerstvo sa Microsoftom kako bi proširio i skalirao veštačku inteligenciju i pokrenuo transformaciju vođenu ljudima i tehnologijom.

Objava o novoj irskoj jedinici došla je istovremeno sa novom PwC anketom koja je ukazala na sporu usvajanje veštačke inteligencije i GenAI u Irskoj u poređenju sa međunarodnim standardima. Anketirani poslovni lideri u Irskoj su izjavili da manje od 10% organizacija već masovno koristi veštačku inteligenciju, dok je procenat u američkim organizacijama iznosio 26%.

Čak 24% irskih poslovnih lidera priznaje da nemaju planove za korišćenje GenAI, kao što su OpenAI-jevi GPT modeli, u narednoj godini. Međutim, 61% njih razmatra mogućnost usvajanja veštačke inteligencije ili je koristi u ograničenoj meri.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Šta je generativna veštačka inteligencija (GenAI)?

Generativna veštačka inteligencija (GenAI) je grana veštačke inteligencije koja se fokusira na stvaranje novog sadržaja, kao što su tekstovi, slike, muzika i drugi artefakti. Ova tehnologija koristi algoritme učenja mašina kako bi stvorila originalne i kreativne rezultate.

2. Šta je OpenAI GPT model?

OpenAI GPT (Generative Pre-trained Transformer) model je jedan od najpoznatijih i najnaprednijih modela u generativnoj veštačkoj inteligenciji. Ovaj model može generisati tekstove koji su vrlo slični ljudskom pisanju, i koristan je za različite zadatke, uključujući prevod, kreiranje članaka i odgovaranje na pitanja.

Izvor: [pwc.com](https://www.pwc.com/)