Некатегоризовано

AI u maloprodaji – Budućnost inovacija

Summary

Business-i širom industrija trenutno istražuju načine na koje veštačka inteligencija (AI) može unaprediti produktivnost i korisničko iskustvo, a to uključuje i maloprodaju. Izveštaj iz avgusta 2023. godine procenjuje da će maloprodavci ove godine potrošiti više od 7 milijardi dolara na […]

AI u maloprodaji – Budućnost inovacija

Business-i širom industrija trenutno istražuju načine na koje veštačka inteligencija (AI) može unaprediti produktivnost i korisničko iskustvo, a to uključuje i maloprodaju. Izveštaj iz avgusta 2023. godine procenjuje da će maloprodavci ove godine potrošiti više od 7 milijardi dolara na alate sa AI mogućnostima, sa predviđanjem da će taj broj porasti na skoro 30 milijardi dolara do 2028. godine. Jasno je da maloprodaja stoji pred još jednom masovnom promenom koja će ovog puta biti vođena inovacijama, a ne nuždom (kao što je bio slučaj tokom godina pandemije COVID-19).

Ulazeći u ovo doba ogromnog rasta, promena i napretka, evo šta potrošači i maloprodavci mogu očekivati od AI vođenih operacija u narednoj godini:

1. Jače programe sprečavanja gubitaka i bezbednosti

Smanjenje gubitaka usled krađe i prevare odavno služi kao polazna tačka za napredak tehnologije u maloprodaji, a i danas ostaje ključno za napredak ove industrije. AI ima potencijal da se uhvati u koštac sa sve većim stopama maloprodajnog kriminala i nesumnjivo će biti primarni pokretač usvajanja u narednoj godini.

Računarski vid, prediktivna analitika i ostali AI alati već pomažu maloprodavcima da preduzmu proaktivni pristup programima sprečavanja gubitaka, a efikasnost ovih modela će verovatno rasti u narednoj godini. Podaci sakupljeni od svih sistema mogu otkriti obrasce povezane sa taktikama kradljivaca, rizičnim artiklima i drugim detaljima koji su specifični za raspored i inventar svake prodavnice, kako bi se ciljevi učvrstili. Ove informacije mogu takođe naučiti modele mašinskog učenja šta da „traže“ na podu pre organizovanih događaja maloprodajnog kriminala, kako bi radnici, kupci i lideri bili na oprezu.

2. Unapređene operacije lanca snabdevanja

Prediktivna analitika pokretana AI takođe će verovatno poboljšati operacije lanca snabdevanja, pomažući maloprodavcima da tačno predvide saobraćaj, prodaju i druge metrike. Napredni AI može pretvoriti praćenje radiofrekventnih ID-ova u podatke kako bi otkrio obrasce i otvorio potpuno novi svet optimizacije za maloprodavce. Koristeći ove uvide, prediktivne AI platforme mogu predvideti situacije kada će nešto biti van zaliha i obavestiti saradnike o potencijalnim problemima u lancu snabdevanja pre nego što se dese, informisati lidere o slabo prodavanim proizvodima i još mnogo toga. Sa rastom računarske snage i proširivanjem skupova podataka, ovi planovi će postati precizniji, što će rezultirati promišljenijim promotivnim dizajnima, boljim programima izlaganja robe i smanjenjem gubitaka usled otpada.

3. Veće zadovoljstvo zaposlenih

Održavanje radnji opremljenih osobljem postaje sve teže za maloprodavce širom sveta. SAD, Velika Britanija, Kanada, Italija, Japan i mnoge druge zemlje suočavaju se sa stalnim nedostatkom radne snage. Inicijative koje pomažu maloprodavcima da zadrže osoblje postaju ključni deo strategija zapošljavanja. AI alati će verovatno biti od ključnog značaja za ove napore, jer mogu značajno poboljšati radne uslove zaposlenih, što dovodi do većeg zadovoljstva poslom i zadržavanja zaposlenih.

Inteligencija o kupcima pomaže saradnicima da bolje razumeju kako da posluže kupce i anticipiraju njihove potrebe, dok uvidi sakupljeni iz povezanih sistema maloprodavaca mogu informisati modele zapošljavanja kako bi liderima pomogli u planiranju perioda manjeg i većeg prometa. To znači da uvek imaju pravi broj ljudi za posao, tako da niko nije dosadan ili preopterećen. Osim toga, unapređeni lanac snabdevanja čini svakodnevne zadatke prijatnijim, a efikasnija sprečavanja gubitaka pomažu zaposlenima da se osećaju bezbednije na poslu usred rastuće zabrinutosti zbog neprijateljstva u biznisu sa korisnicima.

4. Unapređeno korisničko iskustvo

Sve gore navedeno će bez sumnje učiniti kupovinu zadovoljnijom za potrošače, ali to je samo početak puta ka poboljšanju korisničkog iskustva koje predvodi AI. Maloprodavci već koriste Generaciju AI (Gen AI) i obradu prirodnog jezika (NLP) kako bi unapredili svoje „fizičko-digitalno“ ponude (termin koji mnogi koriste za opisivanje hibridnih modela kupovine). Na primer, Walmart planira da pokrene chatbot asistenta za kupovinu koji može razgovarati sa kupcem o njihovim potrebama, identifikovati proizvod koji najbolje odgovara njihovim potrebama i pomoći im da pronađu prodavnicu koja ima taj proizvod na stanju.

Iako sposobnost računarskog vida da učini prodavnice sigurnijim svakako prija kupcima, isto tako može pomoći personalizaciji i pojednostavljenju njihovih putovanja. AI omogućava zabeležavanje informacija o demografiji i preferencijama kupaca kao podataka koji se mogu povezati, ukrštati i analizirati. Kada se ovi skupovi podataka kombinuju, oni otkrivaju mogućnosti za oblikovanje korisničkog iskustva za određene regije, gradove i čak prodavnice i odeljenja. Kako alati za prepoznavanje lica postaju sve češći i pouzdaniji, moguće je da bi prodavnice čak mogle da ih koriste za dizajniranje hiper-personalizovanih iskustava za određene kupce.

Niko ne može tačno reći šta budućnost donosi u narednim godinama, ali možemo biti sigurni da će uticaj AI na maloprodaju biti dubok. Kako 2023. godina dolazi kraju, a diskusija o ovoj tehnologiji se nastavlja, maloprodavci koji još uvek nisu počeli da razmišljaju o ulozi koju će AI imati u njihovim planovima mogli bi početi taj proces. Urade li to sa pažnjom i na vreme, mogli bi se postaviti na put koji će pomoći da se definiše ono što dolazi sledeće i doprinese priči o evoluciji maloprodaje.

Frequently Asked Questions:

1. Koje tehnologije podržavaju napredak AI u maloprodaji?
Napredne tehnologije poput računarskog vida, prediktivne analitike i obrade prirodnog jezika (NLP) podržavaju napredak AI u maloprodaji.

2. Kako AI poboljšava bezbednost u maloprodaji?
AI omogućava korišćenje računarskog vida i analitike podataka kako bi prepoznao obrasce vezane za taktike kradljivaca i rizične artikle. Ovo pomaže u jačanju programa sprečavanja gubitaka i poboljšanju bezbednosti u maloprodaji.

3. Kako AI pomaže u unapređenju iskustva korisnika?
AI omogućava personalizaciju i pojednostavljenje korisničkih putovanja kroz analizu podataka o demografiji i preferencijama kupaca. Takođe omogućava maloprodavcima da optimizuju ponude na osnovu regiona, grada i drugih faktora.

4. Kako AI utiče na zaposlene u maloprodaji?
AI alati mogu značajno poboljšati radne uslove zaposlenih, poboljšavajući njihovo zadovoljstvo poslom i zadržavanje. Oni pomažu u razumevanju potreba kupaca, informisanju o planiranju lull i rush perioda i poboljšanju operacija lanca snabdevanja.

Izvor: