Некатегоризовано

Razmenjivanje radiologa Srbija

Summary

Nedostatak stručnih radiologa i visok nivo sagorevanja osoblja u mnogim zemljama, uključujući i Norvešku, čini važnijim nego ikada da kliničari efikasno koriste svoje vreme i efektivno prioritizuju pacijente kojima je pomoć najpotrebnija. Kliničarima su potrebna rešenja koja poboljšavaju radne procese […]

Razmenjivanje radiologa Srbija
Nedostatak stručnih radiologa i visok nivo sagorevanja osoblja u mnogim zemljama, uključujući i Norvešku, čini važnijim nego ikada da kliničari efikasno koriste svoje vreme i efektivno prioritizuju pacijente kojima je pomoć najpotrebnija. Kliničarima su potrebna rešenja koja poboljšavaju radne procese kako bi mogli da se nose sa sve većim opterećenjem posla usled nedostatka osoblja i istovremeno dostignu doslednost i brzinu dijagnostike i lečenja, sve sa ciljem unapređenja ishoda pacijenata.

U okviru sporazuma sa kompanijom Philips, norveški zdravstveni provajder Vestre Viken Health Trust koristi Philips AI Manager, platformu za kliničke aplikacije sa veštačkom inteligencijom u oblaku. Ova velika implementacija uključuje aplikaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji za radiologiju preloma kostiju koja će zadovoljiti potrebe pola miliona ljudi u 22 norveške opštine. Sporazum ima četvorogodišnji rok sa mogućnošću produženja, a potencijalno može obezbediti klinička rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji za oko 3,8 miliona ljudi (70% norveške populacije) u 30 bolnica na četiri glavna regionalna zdravstvena autoriteta zemlje. Ovaj sporazum predstavlja najveći i najobuhvatniji dogovor kompanije Philips o primeni tehnologije veštačke inteligencije na celokupnom zdravstvenom sistemu u Evropi.

Cecilie B. Løken, tehnički direktor u Vestre Viken Health Trust, izjavila je: „Primena veštačke inteligencije u našem odeljenju radiologije prevazišla je naša očekivanja. Pored poboljšanja protoka pacijenata i kvaliteta nege pacijenata, otkrili smo da veštačka inteligencija pronalazi prelome koje su lekari prevideli. Veštačka inteligencija će postati ključni faktor u pružanju zdravstvenih usluga u budućnosti radi efikasne i dobre nege pacijenata.“

FAQ:

1. Koliko opština u Norveškoj će biti obuhvaćeno ovom implementacijom?
Implementacija će obuhvatiti 22 opštine u Norveškoj.

2. Koliki deo norveške populacije će imati pristup kliničkim rešenjima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji?
Okvirno 70% norveške populacije, odnosno oko 3,8 miliona ljudi, imaća mogle pristup takvim rešenjima.

3. Kako će veštačka inteligencija unaprediti negu pacijenata?
Implementacija veštačke inteligencije će omogućiti bolju efikasnost u protoku pacijenata, poboljšanje kvaliteta nege i otkrivanje preloma kostiju koje su lekari možda propustili.