Некатегоризовано

Svega 26% indijskih preduzeća je potpuno spremno da primeni i iskoristi tehnologiju veštačke inteligencije

Summary

Iako postoji uzbuđenje i hitnost u vezi sa usvajanjem veštačke inteligencije (AI), samo 26% preduzeća u Indiji je potpuno spremno da primeni i iskoristi tu tehnologiju. Međutim, preduzeća u Indiji preduzimaju mnoge preventivne mere kako bi se pripremila za budućnost […]

Svega 26% indijskih preduzeća je potpuno spremno da primeni i iskoristi tehnologiju veštačke inteligencije

Iako postoji uzbuđenje i hitnost u vezi sa usvajanjem veštačke inteligencije (AI), samo 26% preduzeća u Indiji je potpuno spremno da primeni i iskoristi tu tehnologiju. Međutim, preduzeća u Indiji preduzimaju mnoge preventivne mere kako bi se pripremila za budućnost usmerenu na AI. Rezultati su dobijeni iz prvog izdanja AI Indeksa spremnosti koji je sprovela kompanija Cisco, a koji je obuhvatio preko 8.000 globalnih preduzeća kao odgovor na sve veće usvajanje AI.

Istraživanje je pokazalo da preduzeća u Indiji preduzimaju mnoge preventivne mere kako bi se pripremila za budućnost usmerenu na AI. Kada je reč o izgradnji AI strategija, 95% organizacija već ima čvrstu AI strategiju ili je u procesu razvoja. Više od osam od deset (86%) su kategorisani kao Pacesetters ili Chasers (potpuno/delimično spremni), dok samo 1% spada u kategoriju Laggards (nespremni). To ukazuje na značajan nivo fokusa izvršnih direktora i IT liderstva. Takođe, 95% organizacija već ima dobro definisanu AI strategiju ili je u procesu razvoja, što je pozitivan znak, ali i ukazuje na to da još ima posla.

„Kako se kompanije žure da implementiraju AI rešenja, moraju da procene gde su potrebne investicije kako bi osigurale da njihova infrastruktura može najbolje da podrži zahteve AI opterećenja“, izjavila je Liz Centoni, izvršna potpredsednica i generalni menadžer, aplikacije i glavni strateg Cisco. „Organizacije takođe moraju da mogu da posmatraju AI sa kontekstom kako bi obezbedile povrat investicija, sigurnost i posebno odgovornost.“

Usvajanje AI tehnologije napreduje polako decenijama, ali napredak u generativnoj AI, zajedno sa javnom dostupnošću tokom protekle godine, privlači veću pažnju na izazove, promene i nove mogućnosti koje tehnologija donosi. Prema rezultatima istraživanja, 75% ispitanika u Indiji veruje da imaju najviše godinu dana da implementiraju AI strategiju pre nego što njihovo preduzeće počne da trpi značajan negativan uticaj na poslovanje.

I dok 93% ispitanika veruje da će AI imati značajan uticaj na njihove poslovne operacije, takođe se javljaju nove probleme u vezi sa zaštitom podataka i bezbednošću. Rezultati AI Indeksa pokazuju da preduzeća najviše izazova doživljavaju pri korišćenju AI u kombinaciji sa podacima. U stvari, 73% ispitanika priznaje da je razlog za to što su podaci raspoređeni u izolovanim delovima organizacija.

Takođe pročitajte: Adani Group može „dobro zaraditi“ od Transferabilnih razvojnih prava (TDR) sa promenama zakona za Projekat preobražaja Dharavi: Izveštaj

FAQ

1. Koja je usporedba između indijskih i globalnih preduzeća u pogledu spremnosti na primenu AI tehnologije?

Prema istraživanju Cisco AI Readiness Index, 26% indijskih preduzeća je potpuno spremno za primenu AI tehnologije, dok globalno gledano 26% preduzeća širom sveta je potpuno spremno.

2. Koji je procenat preduzeća u Indiji koji već ima definisanu AI strategiju ili je u procesu razvoja?

Prema istraživanju, 95% preduzeća u Indiji već ima definisanu AI strategiju ili je u procesu razvoja.

3. Kako indijska preduzeća procenjuju vreme do negativnog uticaja na poslovanje zbog nedostatka primene AI strategije?

Prema istraživanju, 75% indijskih preduzeća veruje da imaju najviše godinu dana da implementiraju AI strategiju pre nego što njihovo poslovanje počne da trpi značajan negativan uticaj.

4. Sa kojim izazovima se suočavaju preduzeća u Indiji pri primeni AI tehnologije?

Prema istraživanju, preduzeća u Indiji najviše izazova doživljavaju pri korišćenju AI zajedno sa podacima koji su raspoređeni u izolovanim delovima organizacija.