Некатегоризовано

Najčešća pitanja:

Summary

Samо 14 % organizacija širom sveta je potpuno spremno da implementira i iskoristi tehnologije bazirane na veštačkoj inteligenciji, prema Cisco indeksu spremnosti za veštačku inteligenciju. Istraživanje je pokazalo da postoje značajne razlike u šest ključnih poslovnih oblasti – strategiji, infrastrukturi, […]

Najčešća pitanja:

Samо 14 % organizacija širom sveta je potpuno spremno da implementira i iskoristi tehnologije bazirane na veštačkoj inteligenciji, prema Cisco indeksu spremnosti za veštačku inteligenciju. Istraživanje je pokazalo da postoje značajne razlike u šest ključnih poslovnih oblasti – strategiji, infrastrukturi, podacima, upravljanju, ljudskim resursima i kulturi, pri čemu 86% kompanija nije potpuno spremno da integriše veštačku inteligenciju u svoje poslovne procese. Iako je usvajanje veštačke inteligencije napredovalo decenijama, napredak generativne veštačke inteligencije u poslednjih godinu dana izazvao je veću pažnju ka izazovima, promenama i novim mogućnostima koje ova tehnologija donosi. Iako 84% organizacija očekuje značajan uticaj veštačke inteligencije na svoje poslovne operacije, istovremeno se postavlja pitanje privatnosti i bezbednosti podataka. Rezultati su pokazali da kompanije najviše poteškoća imaju pri korišćenju veštačke inteligencije u vezi sa njihovim podacima, budući da 81% kompanija navodi da je razlog što se podaci nalaze u odvojenim delovima njihovih organizacija. Indeks, koji je obuhvatio preko 8.000 kompanija, otkrio je da kompanije preduzimaju mnoge preventivne mere kako bi se pripremile za budućnost kojom će dominirati veštačka inteligencija. Kada je reč o izgradnji AI strategija, skoro trećina ispitanika svrstava se u vodeće (potpuno spremne) kompanije, što ukazuje na znatan nivo fokusa od strane izvršnih direktora i IT lidera. To bi moglo biti motivisano saznanjem da je 97% ispitanika izjavilo da je hitnost implementacije AI tehnologija porasla u poslednjih šest meseci, pri čemu je IT infrastruktura i sajber bezbednost identifikovana kao prioritetna oblast. „Da bi ostvarile korist od proizvoda i usluga zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, kompanije moraju da pruže rešenja koja osiguravaju i nadgledaju njihove modele i alate veštačke inteligencije kako bi obezbedile efikasnost, bezbednost osetljivih podataka i sistema i isporučile pouzdane i odgovorne rezultate veštačke inteligencije“, izjavila je Liz Centoni, izvršna potpredsednica i generalna direktorka kompanije Cisco.

1. Koliki je procenat organizacija širom sveta potpuno spremno da primeni tehnologije bazirane na veštačkoj inteligenciji?

Samo 14% organizacija širom sveta je potpuno spremno da implementira i iskoristi tehnologije bazirane na veštačkoj inteligenciji.

2. Koje su ključne oblasti u kojima kompanije pokazuju nedovoljnu spremnost za integraciju veštačke inteligencije?

Kompanije su najslabije spremne u šest ključnih oblasti: strategiji, infrastrukturi, podacima, upravljanju, ljudskim resursima i kulturi.

3. Koji problemi se javljaju prilikom korišćenja veštačke inteligencije u vezi sa podacima?

Najveći broj kompanija (81%) ima poteškoće zbog toga što se podaci nalaze u odvojenim delovima njihovih organizacija, što otežava korišćenje veštačke inteligencije u skladu sa podacima.

4. Koje su glavne prepreke pri usvajanju veštačke inteligencije?

Najveće prepreke pri usvajanju veštačke inteligencije uključuju nedostatak infrastrukture za rukovanje povećanim teretom koji AI donosi (samo 17% organizacija ga ima), fragmentirane podatke (81% organizacija), nedostatak spremnosti menadžmenta i zaposlenih za usvajanje veštačke inteligencije.