Некатегоризовано

Pokémon Go developer introduces generative AI to enhance realism in Peridot

Summary

Peridot, originalni video igra razvijena od strane Pokémon Go programera Niantic, dobija novu nadogradnju sa umjetnom inteligencijom kako bi virtuelni ljubimci delovali i reagovali realističnije. Ova nadogradnja će omogućiti igri da koristi generativnu veštačku inteligenciju kako bi dotovi, šareni vanzemaljci […]

Pokémon Go developer introduces generative AI to enhance realism in Peridot

Peridot, originalni video igra razvijena od strane Pokémon Go programera Niantic, dobija novu nadogradnju sa umjetnom inteligencijom kako bi virtuelni ljubimci delovali i reagovali realističnije. Ova nadogradnja će omogućiti igri da koristi generativnu veštačku inteligenciju kako bi dotovi, šareni vanzemaljci u igri, se ponašali slično kao vaša mačka.

Kako ova funkcija funkcioniše? Niantic-ov algoritam će analizirati stvarne objekte uhvaćene u igri uz pomoć kamere vašeg telefona i potom će konvertovati te objekte u reči koje će biti obrađene velikim jezičkim modelom (Language Model, LLM). Ovde se koristi prilagođena verzija Meta Llama 2 programa.

Svaki dot će imati svoj profil ličnosti, slično kao različite prirode pokemona, koje će se takođe koristiti u algoritmu. Zatim, Niantic će pitati LLM kako bi se dot sa određenim tipom ličnosti ponašao prema objektima oko sebe. Odgovori dobijeni od LLM-a će odrediti način reagovanja dotova u igri.

Prema Niantic-u, korišćenje veštačke inteligencije omogućiće igri da koristi animacije koje ranije nisu bile iskorišćene zbog teškog programiranja situacija u kojima bi se primenile. „Zahvaljujući novom sistemu zasnovanom na generativnoj veštačkoj inteligenciji, te animacije su sada nastavak mnogo većeg broja mogućih reakcija“, navodi se u saopštenju Niantic-a.

Generalno, Niantic se nada da će ovako iskorišćena veštačka inteligencija učiniti virtuelne ljubimce u Peridotu realističnijim – ali ne previše realističnim. Postoji granica koliko mačijeg povraćanja želim da čistim tokom jednog dana.

FAQ

Šta je generativna veštačka inteligencija?

Generativna veštačka inteligencija je područje mašinskog učenja koje se bavi stvaranjem novih, originalnih podataka, slika, zvukova ili teksta, na osnovu prethodno naučenih uzoraka.

Kako će generativna veštačka inteligencija uticati na dotove u igri Peridot?

Generativna veštačka inteligencija će omogućiti dotovima da se ponašaju više kao stvarni ljubimci. Algoritam će analizirati objekte iz stvarnog sveta uhvaćene kamerom telefona i odrediti kako bi dotovi sa određenim tipom ličnosti interagovali sa tim objektima.

Da li će ova nadogradnja učiniti dotove previše realističnim?

Niantic se nada da će generativna veštačka inteligencija učiniti dotove realističnijim, ali ne previše. Cilj je da igrači uživaju u interakciji sa ljubimcima, ali da ne budu suočeni sa previše stvarnosti koja bi bila neprijatna ili neugodna.