Некатегоризовано

Veštačka inteligencija nadmašuje ljude u kreativnom razmišljanju, pokazuje istraživanje

Summary

Rezultati nedavnog istraživanja objavljenog u časopisu Scientific Reports otkrivaju da veštačka inteligencija (VI) četbotovi prevazilaze ljude u zadacima kreativnog divergentnog razmišljanja. Istraživanje je imalo za cilj da istraži granice i potencijal kreativnosti koju generišu mašine upoređujući kreativnost ljudi i VI […]

Veštačka inteligencija nadmašuje ljude u kreativnom razmišljanju, pokazuje istraživanje

Rezultati nedavnog istraživanja objavljenog u časopisu Scientific Reports otkrivaju da veštačka inteligencija (VI) četbotovi prevazilaze ljude u zadacima kreativnog divergentnog razmišljanja. Istraživanje je imalo za cilj da istraži granice i potencijal kreativnosti koju generišu mašine upoređujući kreativnost ljudi i VI četbotova koristeći textit{alt} textit{use} textit{task} (AUT).

Tradicionalno, kreativnost se smatrala jedinstvenom ljudskom osobinom povezanom sa originalnošću i korisnošću. Međutim, sa pojavom mogućnosti veštačke inteligencije, shvatanje kreativnosti je dovedeno u pitanje i redefinisano. Ovo istraživanje ima za cilj da dublje razumemo ljudsku i VI kreativnost, kao i njihov uticaj na društvo, zapošljavanje, etiku i naše evoluirajuće shvatanje ljudske identiteta u eri veštačke inteligencije.

Podaci su prikupljeni od ljudskih učesnika koji su izvorni govornici engleskog jezika i koji su bili dostupni preko onlajn platforme. Prikupljenim podacima su upoređeni odgovori generisani od strane tri VI četbotova: ChatGPT3.5, ChatGPT4 i Copy.Ai. Učesnici su učestvovali u sesijama u kojima su im bili prikazivani objekti i instrukcije da prioritet daju originalnosti svojih odgovora. VI četbotovi su takođe učestvovali u više sesija koristeći modifikovane instrukcije kako bi bili uporedivi sa odgovorima ljudi.

Analiza odgovora je pokazala da VI četbotovi konstantno prevazilaze ljude u kreativnom divergentnom razmišljanju. VI četbotovi su dobijali veće srednje i maksimalne ocene kada je u pitanju semantička udaljenost, koja meri originalnost ideja. Čak i kada se uzme u obzir tečnost kao ko-varijabla, VI i dalje ostvaruje više ocene u kreativnosti. Posebno treba istaći da su VI četbotovi konstantno davali atipične i logične primene za objekte, dok su neki ljudski učesnici davali tipične ili nelogične primene.

Kada je u pitanju određeni objekat, ChatGPT3 i ChatGPT4 su prevazišli ljude po srednjem rezultatu semantičke udaljenosti, iako nije postojala statistički značajna razlika u maksimalnim ocenama. Kada su u pitanju subjektivne ocene kreativnosti, ChatGPT4 je konstantno dobijao više ocene od ljudi i drugih četbotova. Međutim, rezultati VI su varirali u zavisnosti od objekta, pri čemu su odgovori koji su se odnosili na konopac generalno dobijali niže ocene.

U celini, ovo istraživanje ističe impresivno učinak VI četbotova, posebno ChatGPT4, u zadacima kreativnog divergentnog razmišljanja. Međutim, isto tako naglašava da ljudi i dalje imaju prednosti u određenim oblastima, što ukazuje na složenost kreativnosti. Dalja istraživanja su potrebna kako bi se istražile implikacije kreativnosti generisane od strane veštačke inteligencije u različitim domenima.