Некатегоризовано

Lunit učestvuje na Godišnjem sastanku RSNA 2023

Summary

Lunit, vodeći pružalac AI rešenja za dijagnostiku i terapiju raka, predstaviće osam revolucionarnih apstrakata na Godišnjem sastanku Radiološkog društva Severne Amerike (RSNA) 2023. Sastanak će se održati u Čikagu od 26. do 30. novembra. Tri apstrakta će biti predstavljena usmeno, […]

Lunit učestvuje na Godišnjem sastanku RSNA 2023

Lunit, vodeći pružalac AI rešenja za dijagnostiku i terapiju raka, predstaviće osam revolucionarnih apstrakata na Godišnjem sastanku Radiološkog društva Severne Amerike (RSNA) 2023. Sastanak će se održati u Čikagu od 26. do 30. novembra. Tri apstrakta će biti predstavljena usmeno, dok će preostala pet biti prikazana kao elektronski posteri.

U jednoj od usmenih prezentacija, Lunit istražuje efikasnost novorazvijenog modela veštačke inteligencije (AI) za filtriranje normalnih rendgenskih snimaka pluća u autonomnom izveštavanju. Istraživanje procenjuje osetljivost AI u otkrivanju abnormalnosti, udeo rendgenskih snimaka pluća koji je moguće izuzeti iz izveštavanja, kao i zajednički uticaj Lunit INSIGHT CXR, komercijalno dostupnog AI rešenja za otkrivanje predefinisanih nalaza. Model za filtriranje normalnih rendgenskih snimaka pokazao je prosečnu osetljivost od 97,8% pri primeni praga specifičnosti od 50%, što rezultira smanjenjem broja rendgenskih snimaka pluća za izveštavanje od 22%. Pored toga, komercijalni AI model detektovao je dodatnih 16,7% klinički relevantnih abnormalnosti koje su propuštene, pozicionirajući se kao dragoceno sigurnosno rešenje. Ovo istraživanje pokazuje da AI za filtriranje normalnih rendgenskih snimaka ima potencijal da smanji opterećenje radiologa, a Lunit INSIGHT CXR predstavlja važan mehanizam za sprečavanje propuštanja mogućih abnormalnosti. Lunit planira da svoj angažman na inovativnim AI rešenjima u radiologiji podigne na viši nivo, lansiranjem modela za filtriranje normalnih rendgenskih snimaka u bliskoj budućnosti.

Lunit takođe istražuje parenhimalne obrasce dojki i longitudinalne promene kako bi razvio AI model koji predviđa rizik od budućeg raka dojke. AI model razvijen na osnovu 16.113 digitalnih mamograma od preko 9.000 žena pokazao je poboljšanu predikciju rizika sa AUC vrednostima od 0,75 za 1-godišnje, 0,76 za 2-godišnje i 0,73 za 3-godišnje rezultate. Ovo istraživanje pruža uvid u izvodljivost AI prediktivnog modela za identifikaciju parenhimalnih karakteristika na mamogramima, poboljšavajući stratifikaciju rizika sa longitudinalnim promenama i ubrzavajući personalizovano skriningiranje raka dojke.

Dodatno, švedski istraživački tim na čelu sa dr Karin Dembrouer, glavnim lekarom Klinike za mamografiju bolnice Capio S:t Göran, predstavlja saznanja iz podstudije ScreenTrustCAD istraživanja. ScreenTrustCAD je prvo prospektivno istraživanje primene AI u masovnom skriningu raka dojke u svetu, objavljeno u časopisu Lancet Digital Health. Istraživanje je pokazalo da je u uslovima dvostrukog čitanja, Lunit INSIGHT MMG uz dodatnog čitača postigao bolje otkrivanje raka dojke od dva ljudska čitača, pri čemu nije došlo do povećanja broja poziva na kontrolu. Ova podstudija je analizirala razlike u odlukama o pozivanju na kontrolu kroz konsenzus diskusiju, u zavisnosti od toga da li je AI ili radiolozi prvobitno označili mamogram kao abnormalan. Ukupno je 5.515 mamograma označeno za konsenzus diskusiju, pomoću AI, čitača 1 i čitača 2. Među 2.501 slučaja konsenzusa koji nisu bili označeni od strane AI, ali jesu od strane jednog ili oba radiologa, 25% je traženo ponovno testiranje, a 0,8% je otkriven rak, što je rezultiralo pozitivnom prediktivnom vrednošću od 3,4%. Za 3.014 slučaja konsenzusa koji su označeni od strane AI (i nula do dva radiologa), 24% je traženo ponovno testiranje, a 7,2% je otkriven rak, što je rezultiralo pozitivnom prediktivnom vrednošću od 29%. Treba napomenuti da je za mamograme koje su radiolozi u konsenzus diskusiji odlučili da se obave kontrola, pozitivna prediktivna vrednost za mamograme koji su prethodno označeni od strane AI, u poređenju sa onima koji su samo radiolozi označili, gotovo deset puta veća. Studija zaključuje da radiolozi koji učestvuju u konsenzus diskusijama treba da budu svesni svojih pristrasnosti i da konsenzus diskusije možda treba da bude redizajniran kako bi se AI čitanja optimalno koristila.

„Naša istraživanja pokazuju kako AI može unaprediti radiologiju, od smanjenja radnog opterećenja radiologa do predviđanja rizika od raka dojke. Čvrsto verujem da ova istraživanja predstavljaju značajan doprinos novoj eri radiologije sa personalizovanom negom pacijenata obolelih od raka“, izjavio je Brendon So, izvršni direktor kompanije Lunit. „Pridružite nam se na našem štandu da biste dublje ušli u naš rad i stekli vredne uvide putem naših prezentacija u štandu koje će držati poznati govornici koje smo pozvali.“

Istražite ova istraživanja na štandu Lunitovog RSNA 2023 AI Showcase-a (#4165) i prisustvujte osam prezentacija u štandu koje će održati ugledni govornici poput dr Karin Dembrouer i dr Dejvida Gruena, radiologa u Džeferson Radiologiji i bivšeg glavnog medicinskog direktora u kompaniji IBM Watson Health. Vidite first-hand kako Lunit oblikuje budućnost radiologije sa Lunit INSIGHT paketom koji je implementiran u preko 3.000 medicinskih ustanova širom sveta.

FAQ

1. Koje su prednosti korišćenja AI u radiologiji?

Prednosti korišćenja veštačke inteligencije u radiologiji su smanjenje opterećenja radiologa, poboljšano otkrivanje abnormalnosti, preciznija predikcija rizika od raka dojke i personalizovani skriningiranje.

2. Kako AI rešenja komapnije Lunit unapređuju rad radiologa?

AI rešenja kompanije Lunit, poput njihovog sistema Lunit INSIGHT CXR, smanjuju opterećenje radiologa filtriranjem normalnih rendgenskih snimaka i otkrivanjem propuštenih abnormalnosti. Takođe, Lunit razvija AI modele za predikciju rizika od raka dojke, čime omogućava efikasniju stratifikaciju rizika i personalizovano skriningiranje.

3. Gde se mogu naći dodatne informacije o kompaniji Lunit?

Dodatne informacije o kompaniji Lunit možete pronaći na njihovoj zvaničnoj veb stranici lunit.io.