Некатегоризовано

Invoca izveštaj otkriva stanje veštačke inteligencije u marketingu u 2023. godini

Summary

Invoca, lider u veštačkoj inteligenciji za analizu konverzacija, danas je objavio svoj Izveštaj o stanju veštačke inteligencije u digitalnom marketingu za 2023. godinu, koji otkriva optimizam i strah marketara u vezi sa tehnologijom veštačke inteligencije (AI) u marketingu u 2024. […]

Invoca izveštaj otkriva stanje veštačke inteligencije u marketingu u 2023. godini

Invoca, lider u veštačkoj inteligenciji za analizu konverzacija, danas je objavio svoj Izveštaj o stanju veštačke inteligencije u digitalnom marketingu za 2023. godinu, koji otkriva optimizam i strah marketara u vezi sa tehnologijom veštačke inteligencije (AI) u marketingu u 2024. godini.

Izveštaj Invoca pokazuje da marketari su spremni da prihvate veštačku inteligenciju i plaše se visokih troškova koje donosi kasno usvajanje nove AI tehnologije. Prema ovom izveštaju, čak 90% marketara kaže da će povećati investiciju u AI naredne godine, čime će 2024. godina postati ključna godina za marketing AI tehnologije. Ovaj nagli porast potrage za veštačkom inteligencijom može biti uzrokovan preteranim samopouzdanjem u veštine marketara, budući da čak 93% tvrdi da ima stručno ili napredno znanje o marketingu AI tehnologije, dok istovremeno ističu da nedostatak znanja o AI predstavlja jednu od glavnih prepreka za usvajanje ove tehnologije.

Uprkos suptilnim porukama, izveštaj u celini pokazuje da su marketari spremni da prihvate veštačku inteligenciju i strahuju od visokih troškova koje donosi kasno usvajanje nove AI tehnologije.

FAQ:
P: Ko je objavio izveštaj o veštačkoj inteligenciji u marketingu za 2023. godinu?
O: Izveštaj je objavila kompanija Invoca.

P: Koliko procenata marketara planira povećanje investicije u AI u narednoj godini?
O: Čak 90% marketara planira da poveća investiciju u AI u narednoj godini.

P: Koje su glavne prepreke za usvajanje veštačke inteligencije u marketingu?
O: Nedostatak znanja o veštačkoj inteligenciji je jedna od glavnih prepreka za usvajanje ove tehnologije.

P: Koji su glavni razlozi za povećanje investicije u AI?
O: Glavni razlozi za povećanje investicije u AI su ubrzavanje privlačenja korisnika, povećanje povrata uloženog novca, poboljšanje zadržavanja korisnika i povećanje produktivnosti.

P: Koje su posledice ignorisanja veštačke inteligencije u marketingu?
O: Preko 90% marketara smatra da će iskustvo u korišćenju AI biti važno pri donošenju odluka o zapošljavanju u 2024. godini.