Некатегоризовано

Vladine smernice za odgovorno korišćenje veštačke inteligencije u Kanadi

Summary

Kanadska savezna vlada je implementirala nove smernice za odgovorno korišćenje alata veštačke inteligencije (AI) od strane zaposlenih. Ministar finansija Anita Anand naglasila je važnost obezbeđivanja da tehnologija bude korišćena odgovorno i bez pristrasnosti ili diskriminacije. Smernice pružaju preliminarne smernice zaposlenima […]

Vladine smernice za odgovorno korišćenje veštačke inteligencije u Kanadi

Kanadska savezna vlada je implementirala nove smernice za odgovorno korišćenje alata veštačke inteligencije (AI) od strane zaposlenih. Ministar finansija Anita Anand naglasila je važnost obezbeđivanja da tehnologija bude korišćena odgovorno i bez pristrasnosti ili diskriminacije. Smernice pružaju preliminarne smernice zaposlenima i biće ažurirane po potrebi.

Smernice definišu generativnu AI kao tehnologiju koja proizvodi sadržaj poput teksta, zvuka, koda, video zapisa i slika. Preporučuje se da federalne institucije budu oprezne prilikom korišćenja AI za javnu komunikaciju na društvenim mrežama i prilikom automatizacije procena, preporuka ili odluka za klijente.

Transparentnost je ključni element smernica. Od departmana se očekuje da identifikuju i obaveste korisnike kada se koriste generativni AI alati. Takođe, trebali bi da dokumentuju odluke i pruže objašnjenja ako se alati koriste za podršku procesa donošenja odluka. Svrha ovih smernica je da osiguraju da zaposleni budu svesni odgovornog korišćenja generativne AI, da se pridržavaju zakona i politika, i da ne koriste privatne ili osetljive informacije.

Ministar finansija Anita Anand je pojasnila da smernice nisu namenjene da zamene zaposlene, već da služe kao alat koji unapređuje rad trenutnih i budućih zaposlenih. Vlada ima za cilj da iskoristi AI na način koji poboljšava efikasnost i efektivnost bez ukidanja radnih mesta. Smernice usklađuju korišćenje AI sa privatnošću, transparentnošću i tačnošću informacija.

Dženifer Kar, predsednica Instituta za javnu službu Kanade (PIPSC), iskazala je neke zabrinutosti u vezi sa smernicama, navodeći da su potrebne strože regulative i smernice da se definišu granice korišćenja AI. Kar je naglasila potrebu za konsultacijama sa sindikatima i radnicima prilikom implementacije novih AI alata ili sistema, i pozvala vladu da uloži u dodatno obrazovanje zaposlenih koji mogu biti pogođeni automatizacijom.

Kris Ajlvard, predsednik Saveza javne službe Kanade (PSAC), istakao je važnost da AI unapredi radna mesta i uslove rada radnika umesto da ih zameni. Ajlvard je naglasio potrebu za kontinuiranim obrazovanjem kako bi korisnici prepoznali sadržaj koji generiše AI sa pristrasnošću ili diskriminacijom.