Некатегоризовано

Novi sistem veštačke inteligencije precizno dijagnostikuje autizam kod male dece

Summary

Novorazvijeni sistem veštačke inteligencije (VI) dizajniran je da analizira specijalizovane MRI snimke mozga i tačno dijagnostikuje autizam kod dece starosti od 24 do 48 meseci. Ovaj sistem veštačke inteligencije ima preciznost od 98,5% u ovoj dijagnozi. Ovi rezultati će biti […]

Novi sistem veštačke inteligencije precizno dijagnostikuje autizam kod male dece

Novorazvijeni sistem veštačke inteligencije (VI) dizajniran je da analizira specijalizovane MRI snimke mozga i tačno dijagnostikuje autizam kod dece starosti od 24 do 48 meseci. Ovaj sistem veštačke inteligencije ima preciznost od 98,5% u ovoj dijagnozi. Ovi rezultati će biti predstavljeni na godišnjem sastanku Radiološkog društva Severne Amerike (RSNA).

Precizna dijagnostika
Mohamed Khudri, B.Sc., gostujući istraživač na Univerzitetu u Louisvilleu u Kentakiju, je u saradnji sa multidisciplinarnim timom kreirao trostepeni sistem za analizu i klasifikaciju MRI snimaka difuzionog tenzora (DT-MRI) mozga. DT-MRI je specijalna tehnika koja omogućava posmatranje kretanja vode duž belih nervnih vlakana u mozgu.

„Naš algoritam je obučen da identifikuje područja odstupanja i dijagnostikuje da li je neko autističan ili neurotipičan“, rekao je Khudri.

Sistem veštačke inteligencije funkcioniše tako što izdvaja slike iz DT-MRI snimaka i analizira određene markere slikoviranja koji pokazuju stepen povezanosti između različitih regija mozga. Algoritam mašinskog učenja analizira i upoređuje ove šablone markera u mozgu dece koja su dijagnostikovana sa autizmom i u mozgu dece u razvoju.

Istraživači su primenili svoj pristup analizi DT-MRI snimaka mozga na setu od 226 dece starosti od 24 do 48 meseci iz Autism Brain Imaging Data Exchange-II. Set podataka uključivao je snimke 126 dece koja su dijagnostikovana sa autizmom i 100 drugačije razvijene dece. Tehnologija je postigla osetljivost od 97% i ukupnu tačnost od 98,5% pri tačnom identifikovanju dece sa autizmom.

„Ideja iza ranog intervencionizma je iskoristiti moć mozga da normalizuje funkciju terapijom“, rekao je dr Barnes, profesor neurologije i direktor Norton Children’s Autism Centra u Louisvilleu.

Ciljano lečenje
Prema Izveštaju o autizmu za 2023. godinu Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), manje od 50% dece koja su dijagnostikovana sa poremećajem autističnog spektra pregledana su razvojnom evaluacijom do treće godine života. 30% dece koja ispunjavaju kriterijume za poremećaj autističnog spektra nije dobilo zvaničnu dijagnozu do osme godine života.

Istraživači su primetili da se kod odojčadi i malih dece sa autizmom često javlja kasna dijagnoza zbog različitih faktora, kao što su ograničeni kapaciteti testirajućih centara.

Khudri je istakao da njihov sistem veštačke inteligencije ima potencijal da efikasno upravlja autizmom uz visoku preciznost, istovremeno smanjujući vreme i troškove povezane sa procenom i lečenjem. Sistem veštačke inteligencije generiše sveobuhvatni izveštaj koji obuhvata oštećene neuronske puteve, projekciju uticaja na funkcionalnost mozga i stepen težine koji može voditi ranom terapijskom intervencijom.

Istraživači aktivno rade na komercijalizaciji svog softvera veštačke inteligencije i traže odobrenje FDA.


FAQ

1. Koje su preciznost i osetljivost ovog veštačke inteligencije sistema u dijagnostikovanju autizma kod dece?

Ovaj sistem veštačke inteligencije postiže preciznost od 98,5% i osetljivost od 97% u dijagnostikovanju autizma kod dece.

2. Do koje starosti dece je ovaj sistem testiran?

Ovaj sistem je testiran na deci starosti od 24 do 48 meseci.

3. Kakve podatke koristi ovaj sistem za analizu?

Ovaj sistem koristi specijalizovane MRI snimke mozga, tačnije snimke difuzionog tenzora (DT-MRI) mozga.

4. Kako će ovaj sistem uticati na lečenje autizma kod dece?

Ovaj sistem generiše sveobuhvatni izveštaj koji identifikuje oštećene neuralne puteve, predviđa uticaj na funkcionalnost mozga i pruža ocenu stepena težine. Ovi rezultati mogu pomoći u vođenju rane terapijske intervencije kod dece sa autizmom.