Некатегоризовано

Neo4j i Amazon AWS sarađuju na stvaranju veštačke inteligencije zasnovane na grafu

Summary

SAN MATEO, Kalifornija, 21. novembra 2023. / PRNewswire / – Neo4j®, jedna od vodećih kompanija za baze podataka i analitiku zasnovanih na grafu, objavila je multigodišnji ugovor o strateškoj saradnji (SCA) sa Amazon Web Services (AWS) koji omogućava preduzećima postizanje […]

Neo4j i Amazon AWS sarađuju na stvaranju veštačke inteligencije zasnovane na grafu

SAN MATEO, Kalifornija, 21. novembra 2023. / PRNewswire / – Neo4j®, jedna od vodećih kompanija za baze podataka i analitiku zasnovanih na grafu, objavila je multigodišnji ugovor o strateškoj saradnji (SCA) sa Amazon Web Services (AWS) koji omogućava preduzećima postizanje boljih rezultata generativne veštačke inteligencije (AI) kroz jedinstvenu kombinaciju grafova znanja i prirodnog vektorskog pretraživanja koje smanjuje pojavu halucinacija u generativnoj AI, dok rezultati postaju tačniji, transparentniji i objašnjiviji. Ovo rešava uobičajeni problem za programere koji trebaju dugoročno pamćenje za velike jezičke modele (LLM) koji se temelje na specifičnim podacima i domenima preduzeća.

Nastavi čitanje

Radni potpis neo4j.com

Neo4j je vodeća baza podataka na grafu sa prirodnim vektorskim pretraživanjem, koja hvata i eksplicitne i implicitne veze i obrasce. Takođe se koristi za pravljenje grafova znanja, što omogućava AI sistemima da razmišljaju, zaključuju i efikasno izvlače relevantne informacije. Ove sposobnosti omogućavaju da Neo4j služi kao enterprise baza podataka za osnivanje LLM-a dok istovremeno služi kao dugoročno pamćenje za tačnije, objašnjive i transparentne rezultate za LLM-ove i druge sisteme generativne veštačke inteligencije.

Svjetsku premijeru danas najavljene integracije Neo4j strateške saradnje s Amazon Bedrock servisom, potpuna usklađenost osnovnih modela puštenih u opticaj omogućava nije samo smanjenje halucinceranja kod LLM-a zahvaljujući Retrieval Augmented Generation-u (RAG), već i generiranje virtualnih asistenata temeljenih na poslovnim podacima samog preduzeća, a izuzetno pouzdanih, tačnih i transparentnih rezultata.

Personalizovana iskustva, brza pretraga u realnom vremenu, kreiranje grafa znanja samo su deo mogućnosti koje Neo4j integracija i Amazon Bedrock donose.Novi generativni AI upiti mogu koristiti Amazon Bedrock za generisanje vektorskih prikaza iz strukturiranih podataka (tekst, slike i video-zapisi) kako bi obogatili baze znanja korišćenjem sposobnosti za vektorsko pretraživanje i čuvanje koje donosi Neo4j. Na primer, korisnici mogu pretraživati katalog proizvoda u maloprodaji na osnovu ID-a ili kategorije, a takođe je moguće pretraživanje prema opisima ili slikama proizvoda.

FAQ:
Q: Čime se bavi kompanija Neo4j?
A: Neo4j je vodeća kompanija za baze podataka i analitiku zasnovanih na grafu.

Q: Šta je generativna veštačka inteligencija?
A: Generativna veštačka inteligencija je grana veštačke inteligencije koja se bavi stvaranjem novih, originalnih podataka, tekstova, slika i drugih formata.

Q: Kako Neo4j i Amazon Bedrock pomažu u rešavanju generativne veštačke inteligencije?
A: Integracija između Neo4j i Amazon Bedrock omogućava smanjenje halucinacija generativne veštačke inteligencije, stvaranje personalizovanih iskustava, brzu pretragu u realnom vremenu i kreiranje grafa znanja.