Некатегоризовано

Uticaj veštačke inteligencije na pisanje studenata u akademskoj zajednici

Summary

Veštačka inteligencija (VI) sve više utiče na način na koji studenti pišu radove, stvarajući prilike i izazove za fakultete širom sveta. U okviru novog seminara „Pisanje eseja uz pomoć veštačke inteligencije“ na Jelu, studenti istražuju različite načine na koje sve […]

Uticaj veštačke inteligencije na pisanje studenata u akademskoj zajednici

Veštačka inteligencija (VI) sve više utiče na način na koji studenti pišu radove, stvarajući prilike i izazove za fakultete širom sveta. U okviru novog seminara „Pisanje eseja uz pomoć veštačke inteligencije“ na Jelu, studenti istražuju različite načine na koje sve veći broj VI alata utiče na pisano izražavanje i kako mogu pomoći ili ometati njihov sopstveni razvoj kao pisaca.

Iako postoje etičke brige u vezi sa VI koje mogu narušiti akademsku integritet studenata, takođe postoji sve veća svest o tome kako VI alati zapravo mogu podržati studente u istraživanju i pisanju. Profesor Ben Glaser, koji predaje ovaj seminar, ističe koliko veliki jezikovni modeli već jesu i kako će u budućnosti biti transformisani ne samo univerzitetsko pisanje, već i komunikacija uopšte.

U razgovoru sa Yale Newsom, profesor Glaser ističe da je cilj seminara da se istraži na koji način VI utiče na pisano izražavanje, ali ne i da se studenti uče kako da je koriste na etički način. Uče se o korišćenju istraživačkih alata baziranih na VI, ali finalni radovi se ne pišu pomoću ChatGPT-a ili drugih sličnih jezičkih modela.

Da li mislite da su studenti zbunjeni kako koristiti ChatGPT na etički način? I imate li utisak da ga često koriste?

Profesor Glaser ne misli da su studenti zbunjeni prilikom korišćenja ChatGPT-a jer se stalno priča o tome na časovima. Studenti žele da razumeju tehnologiju bolje, ali i da nauče kako da pišu. Ne smatraju da će veštinu pisanja naučiti koristeći VI alate, ali žele da razmisle o tome.

Kakva je prava uloga AI u pisanju?

Kao prvo, AI je veoma interesantna stvar za proučavanje. Kada razgovarate sa chatbotom poput ChatGPT-a, dobijate različite ideje i kontrapunkte koji možda niste sami smislili, ali ih morate evaluirati da biste videli da li su dobre podrške vašim idejama. ChatGPT ne razume pozadinu, već se oslanja na statističke verovatnoće kako bi pogodio koja će reč doći sledeća. Ponekad to radi tako da ubrzava proces pisanja.

AI se može koristiti kao alat za učenje pre pisanja. Na primer, kada imate praznu stranicu, AI može pomoći u istraživanju teme. ChatGPT nije savršen istraživački alat, ali je jednostavan za korišćenje.

Na kraju, AI može biti korisno kao polazna tačka za pisanje, ali studenti bi trebali da se oslanjaju i na druge resurse. U okviru ovog seminara, studenti su shvatili da su resursi poput personalnih bibliotekara i baza podataka koje pruža Yale veoma vredni za uspešno pisanje.

FAQ:

1. Da li studenti pišu radove uz pomoć ChatGPT-a?

Ne, studenti ne pišu finalne radove pomoću ChatGPT-a. ChatGPT se koristi kao alat za istraživanje i razmišljanje o pisanju. Posebne zadatke zahtevaju od studenata da se upuste u interakciju sa ChatGPT-om, analiziraju njegove odgovore i nauče kako pravilno citirati izvore.

2. Da li su studenti zbunjeni o etičkom korišćenju ChatGPT-a?

Profesor Glaser navodi da studenti u njegovom kursu nisu zbunjeni o etičkom korišćenju ChatGPT-a jer se često razgovara o tome. Ipak, radovi ne koriste ChatGPT direktno, već se razmatraju etički aspekti korišćenja VI alata.

3. Koja je prava uloga AI u pisanju?

AI može biti korisna kao alat za istraživanje, brainstorming, i kao polazna tačka za pisanje. Međutim, AI ne može zamijeniti druge resurse i proces revizije koji su neophodni za uspešno pisanje. Studenti su shvatili vrednost korišćenja AI alata, ali su istovremeno svesni ograničenja i potrebe za kritičkim pristupom prema AI izlazima.