Некатегоризовано

Novi kompromis o primeni veštačke inteligencije u primeni zakona

Summary

Predloženi zakon koji reguliše primenu veštačke inteligencije (VI) u EU doživeo je novi preokret u dispozicijama koje se odnose na primenu u oblasti primene zakona, jednoj od najosetljivijih oblasti ovog zakona. AKT VI je zakonski predlog kojim se reguliše primena […]

Novi kompromis o primeni veštačke inteligencije u primeni zakona

Predloženi zakon koji reguliše primenu veštačke inteligencije (VI) u EU doživeo je novi preokret u dispozicijama koje se odnose na primenu u oblasti primene zakona, jednoj od najosetljivijih oblasti ovog zakona.

AKT VI je zakonski predlog kojim se reguliše primena veštačke inteligencije na osnovu njenog potencijala da naškodi ljudima i njihovim osnovnim pravima. Trenutno se ovo zakonodavstvo pregovara između EU parlamenta, Saveta i Komisije u tzv. trilogima.

U utorak (21. novembra), poslanici EU koji su uključeni u postupak donošenja zakona sastaće se da bi raspravljali o tri glavna dela zakona koja su još uvek otvorena: obaveze u vezi sa opštom namenom VI, upravljanje i primena u oblasti primene zakona.

Pre sastanka, suizveštači Evropskog parlamenta Dragošu Tudoračeu i Brandu Benifeiju su podelili kompromisni tekst sa predlozima, koji je Euractiv imao pristup, o osetljivom poglavlju vezanom za primenu u oblasti primene zakona.

Zemlje članice EU su vršile pritisak da se njihovim policijskim snagama da veća sloboda delovanja, dok su većina poslanika EU bili protiv toga u ime zaštite osnovnih prava.

FAQ

Ko je predložio zakon o primeni veštačke inteligencije?

Zakonodavni predlog o primeni veštačke inteligencije (VI) u EU trenutno se pregovara između EU parlamenta, Saveta i Komisije u tzv. trilogima.