Некатегоризовано

Napredak veštačke inteligencije u Indiji tokom protekle godine

Summary

U novembru 2022. godine, kompanija Tech Mahindra je najavila partnerstvo sa Google-om radi pokretanja pametnog rešenja za e-poštu nazvanog „amplifAIer“, koje koristi Gen AI tehnologiju veštačke inteligencije. Ovo rešenje ima za cilj da omogući upravljanje e-komunikacijom u kontaktnim centrima za […]

Napredak veštačke inteligencije u Indiji tokom protekle godine

U novembru 2022. godine, kompanija Tech Mahindra je najavila partnerstvo sa Google-om radi pokretanja pametnog rešenja za e-poštu nazvanog „amplifAIer“, koje koristi Gen AI tehnologiju veštačke inteligencije. Ovo rešenje ima za cilj da omogući upravljanje e-komunikacijom u kontaktnim centrima za korisnički servis, kao i automatizaciju e-pošte sa primenama u upravljanju odnosima sa korisnicima i finansijama. Iako su Gen AI mogućnosti Google Cloud-a napredne, ovo rešenje je dizajnirano na principu „čovek u procesu“, što omogućava intervenciju ljudi u pregledu AI-generisanih odgovora pre nego što stignu do krajnjih korisnika.

Zdravlje i ishrana su oblasti u kojima se veštačka inteligencija takođe razvija. Aplikacija HealthifyMe je osnovala chatbota za fokus na zdravlje i ishranu pre pet godina, ali je tehnologija od tada znatno napredovala. Pomoću veštačke inteligencije, aplikacija nudi personalizovane planove ishrane i treninga kroz svoje AI sposobnosti. Osim toga, Amazon je pokrenuo Gen AI omogućen sistem koji olakšava prodavcima kreiranje privlačnih opisa proizvoda. Putem jezičkih modela, ovaj sistem generiše tekst za detaljnije opise proizvoda, čime se olakšava proces popunjavanja polja i kategorija pri listanju proizvoda na Amazon platformi.

Nadalje, veštačka inteligencija se koristi i za optimizaciju procesa. Primer za to je AI-om omogućeni sistem za rutiranje plaćanja kompanije Razorpay, koji štiti poslovne korisnike od gubitaka usled neuspešnih transakcija. Ecom Express, kompanija koja se bavi logistikom, takođe koristi veštačku inteligenciju za rutiranje i predviđanje potražnje, kao i za precizno lociranje lokacija za isporuku. Tata Technologies je takođe iskoristila AI za smanjenje potrošnje energije na svojim proizvodnim pogonima.

Indijske IT kompanije su takođe partnerstvima i internim inicijativama implementirale veštačku inteligenciju. Happiest Minds je osnovao posebnu jedinicu za veštačku inteligenciju, a LTI Mindtree je razvio platformu Canvas.ai koja omogućava klijentima da grade, upravljaju i koriste Gen AI rešenja. Takođe, Tata Exlsi je koristio veštačku inteligenciju kako bi ubrzao trening AI modela kroz TESA platformu za pametno anotiranje podataka.

Sve ove inicijative ukazuju na napredak veštačke inteligencije u Indiji tokom protekle godine. Kroz primenu veštačke inteligencije, kompanije su postigle optimizaciju procesa, unapređenje korisničkog iskustva i povećanje produktivnosti. Ovaj trend će se verovatno nastaviti i u budućnosti, sa sve većim brojem kompanija koje će iskoristiti prednosti veštačke inteligencije.

FAQ

1. Šta je Gen AI?

Gen AI (generativna veštačka inteligencija) je tehnologija koja koristi jezičke modele i algoritme za generisanje novih informacija na osnovu postojećih podataka. Umesto da samo reproducira informacije, Gen AI može stvarati potpuno nove sadržaje, kao što su opisi proizvoda ili odgovori na pitanja.

2. Kako veštačka inteligencija pomaže u ishrani i treningu?

Veštačka inteligencija se primenjuje u aplikacijama kao što je HealthifyMe kako bi personalizovala planove ishrane i treninga za korisnike. Kroz analizu podataka o ishrani i fizičkoj aktivnosti, veštačka inteligencija može preporučiti optimalne planove za postizanje ciljeva u oblasti zdravlja i fitnesa.

3. Kako veštačka inteligencija poboljšava procese u e-trgovini?

Kroz Gen AI rešenja, kao što je sistem za generisanje opisa proizvoda kompanije Amazon, prodavci mogu automatski generisati detaljne opise proizvoda, čime se olakšava proces kreiranja i ažuriranja prodajnih listova. Ovo pomaže u poboljšanju korisničkog iskustva i povećanju preglednosti proizvoda na e-trgovinskim platformama.

4. Kako veštačka inteligencija optimizuje procese u logistici?

Veštačka inteligencija se koristi za rutiranje isporuka, predviđanje potražnje i precizno lociranje adresa za isporuku. Ovo pomaže logističkim kompanijama poput Ecom Express u efikasnijem upravljanju lancem snabdevanja i smanjenju troškova.

5. Kako veštačka inteligencija koristi „human in loop“ princip?

„Human in loop“ princip omogućava intervenciju ljudi u procesima veštačke inteligencije. Na primer, rešenje „amplifAIer“ kompanije Tech Mahindra koristi ovaj princip kako bi omogućio pregled AI-generisanih odgovora pre nego što stignu do krajnjih korisnika e-pošte. Ovo pomaže u obezbeđivanju kvaliteta komunikacije i izbegavanju eventualnih grešaka.