Некатегоризовано

Rast oblaka u Saudijskoj Arabiji

Summary

Globalna industrija oblaka doživljava brzi rast, a i Saudijska Arabija nije izuzetak. Očekuje se da će tržište oblaka u zemlji značajno porasti u narednim godinama, što će biti pokrenuto faktorima kao što su digitalne transformacije, povećana upotreba 5G mreža, složeni […]

Rast oblaka u Saudijskoj Arabiji

Globalna industrija oblaka doživljava brzi rast, a i Saudijska Arabija nije izuzetak. Očekuje se da će tržište oblaka u zemlji značajno porasti u narednim godinama, što će biti pokrenuto faktorima kao što su digitalne transformacije, povećana upotreba 5G mreža, složeni sigurnosni zahtevi i penetracija interneta. Takođe, eksponencijalni rast u upotrebi generativne veštačke inteligencije takođe povećava opterećenje oblaka.

Projekti sa visokom tehnološkom zahtevnošću u Saudijskoj Arabiji, koji se oslanjaju na povezanost, dodatno će ojačati potražnju za snažnom infrastrukturom oblaka. Međutim, važno je napomenuti da je investicija Kraljevine u tržište oblaka još uvek na nižem nivou u poređenju sa vodećim tržištima. Trenutno javni oblak na tržištu doprinosi samo oko 0,1 posto bruto domaćeg proizvoda Saudijske Arabije, dok vodeće ekonomije oblaka imaju metrički podatak bliži 0,4 posto.

Uprkos nižem nivou investicija, ulaganje u snažnu industriju oblaka vredi za Saudijsku Arabiju. Snažna infrastruktura oblaka ne samo da će doprineti BDP-u i stvaranju radnih mesta, već će takođe poboljšati povezanost i podržati druge sektore poput podatkovnih centara i optičkih vlakana.

Da bi razvila snažnu industriju oblaka, Saudijska Arabija treba da se fokusira na celokupni lanac vrednosti oblaka, uključujući infrastrukturu kao uslugu (IaaS), platformu kao uslugu (PaaS) i softver kao uslugu (SaaS). SaaS, koji je bilo koji softver smešten u oblaku, pruža značajan potencijal za lokalizaciju na saudijskom tržištu. Potreba za prilagođavanjem SaaS proizvoda stvara mogućnost za prilagođena rešenja.

Tržište SaaS-a takođe je fragmentirano i manje pod dominacijom globalnih hyperscalera u poređenju sa tržištima IaaS-a i PaaS-a. Hyperscaleri su veliki globalni pružaoci usluga oblaka koji kontroliraju značajan deo tržišta oblaka. U slučaju SaaS-a, situacija je ravnotežnija, pružajući mogućnost lokalnim igračima u Saudijskoj Arabiji.

Međutim, postoji prepreka za ulazak na tržište, poput visoke cene infrastrukture i potrebe za specijalizovanim kadrom. Uloženi su napori da se ove prepreke prevaziđu, s planovima nekoliko hyperscalera da uđu na saudijsko tržište i saradnjom s lokalnim partnerima. Nedavno najavljena posebna ekonomska zona za računarstvo u oblaku još je jedan korak u pravom smeru, s ciljem značajnog doprinosa zemljinoj ekonomiji do 2030. godine.

Lokalizacijom celokupnog lanca vrednosti oblaka, Saudijska Arabija može obezbediti brže usluge, više mogućnosti za zapošljavanje, ciljane opcije za potrošače i čvršći BDP. Budućnost leži u snažnom i fleksibilnom oblaku koji će pokretati digitalnu transformaciju zemlje.