Некатегоризовано

Veštačka inteligencija (AI) se može uključiti u radnu snagu Kanade pre nego što očekujemo

Summary

Nedavna priča CBC-a iz kasnog septembra aludira na ideju da će zapošljavanje u mnogim sektorima širom Kanade biti pogođeno rastom AI-a brže nego što se inicialno očekivalo. Prema stručnjacima citiranim od strane CBC-a, „postoji hitna potreba … da počnemo ozbiljno […]

Veštačka inteligencija (AI) se može uključiti u radnu snagu Kanade pre nego što očekujemo

Nedavna priča CBC-a iz kasnog septembra aludira na ideju da će zapošljavanje u mnogim sektorima širom Kanade biti pogođeno rastom AI-a brže nego što se inicialno očekivalo. Prema stručnjacima citiranim od strane CBC-a, „postoji hitna potreba … da počnemo ozbiljno shvatati veštačku inteligenciju. Naučite kako da je koristite tako da se ona ne koristi protiv vas.“

Jedan od primera je zdravstvena industrija, koju koristi Unity Health Toronto’s tim za AI. Oni koriste „algoritme“ koji su smanjili ljudski rad na jednostavnim zadacima za više od 80%. Zahvaljujući tom napretku, zadaci koji bi inače zahtevali angažovanje više ljudi u trajanju od dva do četiri sata svakog dana, mogu biti završeni za 15 minuta.

Isti članak CBC-a ističe da Kanada jasno shvata prednosti AI-a na mnogim nivoima. Stoga je važno da se AI rukuje na pažljiv način, uz razumevanje i prednost i nedostataka.

AI na radnom mestu: prednosti i mane
Iako je lista prednosti i mana AI-a na radnom mestu obimna, u nastavku su navedene četiri uobičajene prednosti i mane AI-ja danas.

Prednosti:
Efikasnost/produktivnost: AI automatizacija omogućava pojednostavljenje manje složenih zadataka, čime se radna snaga može usmeriti na važnija/zahtevnija područja.

Donošenje odluka: AI može efikasnije analizirati podatke od čoveka, omogućavajući radnim mestima da analiziraju obrasce podataka i donose informisane odluke.

Iskustvo korisnika: AI je ključan za mnoge alate koji su namenjeni direktnom komuniciranju sa korisnicima, kao što su chatbot-ovi i drugi alati za podršku. Ovi alati poboljšavaju iskustvo korisnika pružajući brze i direkte odgovore na hitna pitanja i non-stop podršku.

Ljudske greške: Iako nije savršen, AI alati mogu izbeći greške koje ljudi često prave. Na primer, zbog toga što sistemi AI-a rade na osnovu unapred podešenih pravila, manja je verovatnoća greške koje ljudi prave pri radu sa velikim količinama podataka.

Mane:
Gubitak poslova: Moguće najveća mana upotrebe AI-a je potencijalna zamena ljudima u određenim zanimanjima/zadacima sa automatizacijom AI-a.

Etika: Upotreba AI-a nameće mnoge brige o privatnosti podataka, pristrasnosti i transparentnosti, pogotovo u vezi sa brizikom da AI može preneti rasne i društvene predrasude iz prošlosti u sadašnjost, s obzirom na to da se oslanja na istorijske podatke.

Tačnost: Budući da AI još uvek zahteva periodična ažuriranja kako bi se zaštitila od upotrebe zastarelih podataka, postoji zabrinutost da ovi sistemi ponekad ne sadrže najtačnije činjenice i informacije.

Ljudski dodir/emocionalna inteligencija: Određeni zadaci i industrije (posebno oni koji se odnose na rad sa korisnicima), kao što je zdravstvo, možda zahtevaju ljudsku emotivnu inteligenciju koja inherentno nedostaje AI-u.

AI u imigraciji
U kontekstu imigracije, AI i dalje ima značajnu ulogu u unapređenju sistema namenjenih privlačenju kvalifikovane radne snage u Kanadu.

Kao što je već pomenuto, AI pomaže u ubrzanju obrade aplikacija, što omogućava da strani državljani brže dođu u Kanadu. Kanada takođe prihvata AI (i širu tehnologiju) tako što uspostavlja nekoliko programa putem kojih zaposleni i oni sa radnim iskustvom u tehnološkom sektoru (i AI) mogu imigrirati u Kanadu.

Neki od primera programa namenjenih AI i tehničkim radnicima su:

Express Entry (standardni i kategorizovani pozivi)
Standardni pozivi za Express Entry (poznati i kao pozivi na prijavu) omogućavaju kandidatima, uključujući one iz AI i tehničke industrije, koji ispunjavaju uslove za jedan od tri programa – Program za iskustvo u Kanadi (CEC), Program za stručnjake sa iskustvom (FSWP) i Program za stručnjake sa iskustvom u zanatu (FSTP) – da se prijave za stalni boravak u Kanadi ako prime poziv na prijavu (ITA) od strane Imigracione, izbeglice i građanstva Kanade (IRCC).

Napomena: Standardni pozivi za Express Entry dodeljuju ocenu u okviru sveobuhvatnog rangiranja sistema (CRS) koja kandidatima daje rang u odnosu na druge kandidate. Kandidati koji imaju CRS ocenu iznad praga određenog kruga prijava dobijaju ITA tokom svakog poziva.

Kao dodatak, IRCC sprovodi kategorizovane pozive za Express Entry koji su posebno dizajnirani za imigrantske kandidate koji mogu pomoći u rešavanju nedostataka na kanadskom tržištu rada.

Ove godine, IRCC izdaje ITA za imigrantske kandidate sa nedavnim radnim iskustvom u pet različitih strukovnih grupa ili sa znanjem francuskog jezika. 2023. godine, jedna od pet stručnih kategorija fokusa je za imigrantske kandidate sa nedavnim radnim iskustvom u naučno-tehničkim, tehničkim, inženjerskim i matematičkim profesijama (STEM).

Provincialni programi za nominaciju
Od 13 provincija i teritorija u Kanadi – izuzev Quebeca i Nunavuta – njih 11 ima program za nominaciju provincije (PNP), koji omogućava lokalnim vladama da biraju imigrantske kandidate koji najbolje mogu pomoći u rešavanju lokalnih nedostataka na tržištu rada. U skladu sa time, imigracioni kandidati koji se prijavljuju za PNP operisane u provinciji koja biraju radnike iz AI i tehničke industrije mogu poboljšati svoje šanse za izbor za imigraciju u Kanadu.

Strategija talenta u tehnologiji Kanade
Ova inicijativa je dizajnirana kako bi Kanada nastavila da privlači strane talente industrije tehnologije na sledeće načine:

Više informacija o Strategiji talenta u tehnologiji Kanade može se pronaći ovde (ukoliko je moguće dodajte izvor HTML linka).

Globalni tok talenata
Globalni tok talenata (GTS) omogućava odgovarajućim poslodavcima – ili onima koji su upućeni na GTS ili onima koji zapošljavaju za određene uloge – da ubrzaju zapošljavanje stranih radnika sa odgovarajućim veštinama koji mogu pomoći rastu njihove kompanije.

Napomena: GTS ubrzava obradu prijava za radne dozvole i privremene boravne vize (ukoliko je potrebno), čime omogućava uspešnim aplikantima da počnu raditi oko dve nedelje nakon podnošenja prijave.

Zbog sve veće potrebe za talentima u tehnološkoj industriji širom Kanade, ovaj program može biti posebno koristan za strane državljane koji žele da se uključe u opštu tehnološku scenu u Kanadi ili da rade u sektoru veštačke inteligencije.

Planirajte besplatne konsultacije o dozvoli za rad sa advokatskom kućom Cohen Immigration Law Firm

FAQ:
Q: Da li će AI imati uticaj na radnu snagu Kanade?
A: Da, AI se očekuje da će imati značajan uticaj na radnu snagu u mnogim sektorima u Kanadi.

Q: Koje su prednosti AI u radnom okruženju?
A: Prednosti AI uključuju povećanje efikasnosti i produktivnosti, bolju analizu podataka za donošenje odluka, poboljšanje iskustva korisnika i smanjenje ljudskih grešaka.

Q: Koje su mane AI u radnom okruženju?
A: Mane AI uključuju gubitak poslova, etičke brige, nedostatak tačnosti i nedostatak ljudskog dodira i emocionalne inteligencije.

Q: Kako AI utiče na imigraciju u Kanadu?
A: AI ubrzava obradu aplikacija i putem različitih programa olakšava dolazak stručne radne snage, uključujući i radnike iz sektora AI i tehnologije.

Q: Koje su mogućnosti za imigraciju za radnike iz AI i tehnologije?
A: Neki od programa i puteva za imigraciju uključuju Express Entry, Provincial Nominee Programs, Canada’s Tech Talent Strategy i Global Talent Stream.