Некатегоризовано

Veštačka inteligencija revolucionizuje proces razvoja proizvoda

Summary

Veštačka inteligencija (AI) revolucioniše proces razvoja proizvoda omogućavajući kompanijama da efikasnije analiziraju tržišne podatke i povratne informacije korisnika. Deepam Mishra, stariji savetnik za startape u kompaniji Amazon Web Services, objašnjava ključne načine na koje AI transformiše razvoj proizvoda i pruža […]

Veštačka inteligencija revolucionizuje proces razvoja proizvoda

Veštačka inteligencija (AI) revolucioniše proces razvoja proizvoda omogućavajući kompanijama da efikasnije analiziraju tržišne podatke i povratne informacije korisnika. Deepam Mishra, stariji savetnik za startape u kompaniji Amazon Web Services, objašnjava ključne načine na koje AI transformiše razvoj proizvoda i pruža dragocene savete za kompanije koje žele da integrišu AI u svoje procese.

Jedan od glavnih izazova u razvoju proizvoda je loša prilagođenost proizvoda tržištu, što je razlog zbog kojeg 33% startapa propada. AI može pomoći u rešavanju ovog problema analizirajući kvantitativne i kvalitativne podatke kako bi odredio verovatnoću uspeha proizvoda. Proučavanjem tržišnih podataka i povratnih informacija korisnika, AI može pružiti dragocene uvide i otkriti nove potrebe potrošača, što vodi ka boljem razvoju proizvoda.

AI takođe može pomoći u organizaciji i interpretaciji povratnih informacija i drugih neuređenih podataka. Mishra ističe da 70% do 80% korporativnih informacija postoji u neuređenim formama kao što su papiri, e-pošta i društveni mediji. Generativna AI može pomoći u strukturiranju i tumačenju ovih informacija, što olakšava identifikaciju tržišne prilagođenosti i razumevanje potreba kupaca.

Osim toga, AI može ubrzati proces prototipiranja proizvoda i obuku novih zaposlenih. Prototipiranje, koje obično traje mesece, može se svesti na samo nekoliko sati uz pomoć AI, čime se štede vreme i resursi. AI alati mogu takođe pomoći u obuci novih zaposlenih i osiguranju da njihov rad bude u skladu sa smernicama kompanije.

Automatizacijom rutinskih zadataka, AI omogućava zaposlenima da se fokusiraju na kreativnije aspekte razvoja proizvoda. Mishra objašnjava da AI alati uče tokom vremena i mogu služiti kao dragoceni „suvozači“ za dizajnere, menadžere proizvoda i inženjere, unapređujući njihovu produktivnost i ukupno iskustvo sa proizvodima.

Da bi integrisale AI u razvoj proizvoda, Mishra savetuje kompanije da prihvate eksperimentisanje, odaberu ciljane oblasti za integraciju AI i traže podršku od zainteresovanih strana. Početak sa malim eksperimentima, kao što je korišćenje AI za analizu povratnih informacija korisnika, može pomoći kompanijama da se postepeno upuste u AI tehnologiju. Identifikacija specifičnih oblasti gde AI može imati najveći uticaj i adresiranje zabrinutosti zainteresovanih strana u vezi sa privatnošću i dezinformacijama su ključni za uspešnu integraciju AI.

Zaključno, AI transformiše proces razvoja proizvoda omogućavajući kompanijama da analiziraju podatke, ubrzaju prototipiranje, automatizuju zadatke i poboljšaju ukupno korisničko iskustvo sa proizvodima. Prihvatanje AI i korišćenje njegovih mogućnosti može pružiti kompanijama konkurentsku prednost na današnjem brzom tržištu.