Некатегоризовано

Generativna veštačka inteligencija (AI) u finansijskom upravljanju zdravstvenim organizacijama

Summary

Finansijski lideri u zdravstvenim organizacijama pokazuju interesovanje za korišćenje generativne veštačke inteligencije (AI) kako bi olakšali operacije ciklusa prihoda, prema istraživanju koje je sprovela AKASA. Prema rezultatima istraživanja, u kojem je učestvovalo preko 250 direktora finansija (CFO) i finansijskih lidera […]

Generativna veštačka inteligencija (AI) u finansijskom upravljanju zdravstvenim organizacijama

Finansijski lideri u zdravstvenim organizacijama pokazuju interesovanje za korišćenje generativne veštačke inteligencije (AI) kako bi olakšali operacije ciklusa prihoda, prema istraživanju koje je sprovela AKASA.

Prema rezultatima istraživanja, u kojem je učestvovalo preko 250 direktora finansija (CFO) i finansijskih lidera u zdravstvenim sistemima i bolnicama širom zemlje, preko 70% ispitanika aktivno razmatra korišćenje generativne AI. Takođe, skoro 60% finansijskih lidera razmatra korišćenje ove tehnologije za operacije ciklusa prihoda.

Gotovo četvrtina (23%) ispitanika zainteresovana je za korišćenje generativne AI u kliničkoj dokumentaciji, 18% razmatra korišćenje u drugim funkcijama, dok 13% razmišlja o korišćenju u kliničkoj nezi. Sa druge strane, 30% ispitanika ne razmatra aktivno korišćenje generativne AI.

Generativna AI je tehnologija veštačke inteligencije koja može generisati tekst, sliku, zvuk i sintetičke podatke. U zdravstvu, generativna AI može razumeti kompleksne kliničke dokumente, izvlačiti informacije iz dokumenata i koristiti podatke u ciklusu prihoda.

S obzirom na finansijske izazove, nedostatak osoblja i sve veći broj pacijenata, korišćenje generativne AI za zadatke u ciklusu prihoda može smanjiti administrativno opterećenje i poboljšati efikasnost. Dodatno, korišćenje veštačke inteligencije za ove operacije ne bi predstavljalo direktni rizik po zdravlje pacijenata.

Zdravstvene organizacije primenjuju generativnu AI kako bi generisale žalbene pisama nakon odbijanja zahteva plaćanja od strane osiguravajuće kompanije i kako bi olakšale proces prethodne odobrenosti. Lideri ciklusa prihoda takođe mogu koristiti generativnu AI kako bi poboljšali procese na ulazu, poput validacije i čišćenja podataka.

Ipak, uprkos velikom interesu za primenu AI u zdravstvu i prednostima koje ona može doneti, zdravstvene organizacije i pružaoci usluga suočavaju se sa preprekama pri usvajanju AI u upravljanju ciklusom prihoda.

Na primer, može biti teško integrisati AI sa postojećim IT sistemima kao što su EHR-i. Pored toga, pružaoci usluga mogu biti skeptični prema ovim tehnologijama ili brinuti o gubitku posla zbog AI.

Pored upravljanja ciklusom prihoda, zdravstveni učesnici koriste generativnu AI kao dijagnostički alat. Jedno istraživanje je pokazalo da je ChatGPT, veliki jezički model (LLM), sposoban da generiše dijagnoze kada mu se dostave kompleksni slučajevi pacijenata i odgovarajući klinički podaci.

Podaci Deloitte-a takođe pokazuju da potrošači smatraju da generativna AI može smanjiti troškove zdravstva i poboljšati pristup uslugama.