Некатегоризовано

Nova pitanja iznesena u vezi propisa o veštačkoj inteligenciji u Evropskoj uniji

Summary

Kancelarija španskog predsedništva EU Saveta tražila je povratne informacije o nekoliko manje kontroverznih tačaka nakon što su pregovori o AI zakonu s Evropskim parlamentom zapali u ćorsokak zbog osnova regulative. AI zakon je zakonski predlog za regulisanje veštačke inteligencije na […]

Nova pitanja iznesena u vezi propisa o veštačkoj inteligenciji u Evropskoj uniji

Kancelarija španskog predsedništva EU Saveta tražila je povratne informacije o nekoliko manje kontroverznih tačaka nakon što su pregovori o AI zakonu s Evropskim parlamentom zapali u ćorsokak zbog osnova regulative.

AI zakon je zakonski predlog za regulisanje veštačke inteligencije na osnovu njene sposobnosti da nanese štetu. Dosije je trenutno u poslednjoj fazi zakonodavnog procesa, sa tzv. trilog pregovorima između Evropskog parlamenta, Saveta EU i Komisije.

U petak (10. novembra), Euractiv je izvestio kako su predstavnici Evropskog parlamenta napustili tehnički sastanak nakon što je špansko predsedništvo, pod pritiskom Francuske i Nemačke, pokušalo da se povuče iz pristupa regulisanju osnovnih modela.

Zemlje EU su trebale do ponedeljka dati pisane komentare pre nego se raspravi o ovom pitanju na sastanku tehničke radne grupe za telekomunikacije, telo Saveta, u petak (17. novembra). Očekuje se da će neke opcije biti distribuirane pre toga.

Euractiv saznaje da predsedništvo direktno posreduje s pogođenim zemljama radi mogućeg rešenja koje će biti prihvatljivo Evropskom parlamentu. U međuvremenu, ovaj zastoj remeti već rasporedanu agendu, jer je poglavlje o osnovnim modelima trebalo da bude dogovoreno na tehničkom sastanku u četvrtak.

U međuvremenu, Španci su takođe podelili dokument za konsultacije s manje politički kontroverznim predlozima Evropskog parlamenta kako bi se prikupio povratni input država članica i procenila njihova fleksibilnost.

Rok za slanje pisanih komentara o ovim temama bio je utorak (14. novembar).

FAQ

1. Šta je AI zakon?

AI zakon je zakonski predlog koji ima za cilj regulisanje veštačke inteligencije na osnovu njene sposobnosti da prouzrokuje štetu. Predlog je trenutno u poslednjoj fazi zakonodavnog procesa, a pregovori između EU Parlamenta, Saveta EU i Komisije su u toku.

2. Zašto su pregovori zapali u ćorsokak?

Pregovori su zapali u ćorsokak zbog neslaganja oko regulacije osnovnih modela veštačke inteligencije. Predstavnici Evropskog parlamenta su napustili tehnički sastanak nakon što je špansko predsedništvo, pod pritiskom Francuske i Nemačke, pokušalo da se povuče iz pristupa regulisanju ovih modela.

3. Kako će se rešiti ova situacija?

Predsedništvo španskog EU Saveta direktno posreduje s pogođenim zemljama kako bi se postiglo moguće rešenje koje bi bilo prihvatljivo Evropskom parlamentu. Trenutno se čekaju pisani komentari država članica o predloženim tačkama.

4. Koje su glavne tačke i predlozi u konsultacionom dokumentu?

Glavne tačke u dokumentu odnose se na odgovornosti duž celokupnog lanca vrednosti veštačke inteligencije, sprečavanje nepravednih ugovornih uslova između operatora i korisnika AI sistema, procenu uticaja na osnovna prava i uključivanje opštih principa koje bi svi operatori AI trebalo da slede pri razvoju i upotrebi AI sistema.

5. Kada se očekuje završetak pregovora i usvajanje AI zakona?

Usklađivanje svih stavova i postizanje dogovora između EU Parlamenta, Saveta EU i Komisije je neophodno pre usvajanja AI zakona. Datum kada će pregovori biti okončani i zakon usvojen zavisiće od razrešenja neslaganja oko kontroverznih tačaka i postizanja kompromisa.