Некатегоризовано

Biden naredio izvršnu uredbu za bezbednost AI

Summary

Predsednik Džo Bajden nedavno je izdao izvršnu uredbu o bezbednosti veštačke inteligencije (AI), čime je dao prioritet zaštiti javnosti od potencijalnih rizika ove tehnologije. Naredba ima za cilj stvaranje jasnih smernica i standarda za upotrebu AI, kako bi se osiguralo […]

Biden naredio izvršnu uredbu za bezbednost AI

Predsednik Džo Bajden nedavno je izdao izvršnu uredbu o bezbednosti veštačke inteligencije (AI), čime je dao prioritet zaštiti javnosti od potencijalnih rizika ove tehnologije. Naredba ima za cilj stvaranje jasnih smernica i standarda za upotrebu AI, kako bi se osiguralo da se ona koristi na siguran i odgovoran način.

Jedan od ključnih elemenata ovog izvršnog naloga je uspostavljanje Nacionalnog bezbednosnog saveta za AI, koji će biti odgovoran za koordinaciju bezbednosnih napora vezanih za AI na federalnom nivou. Savet će sarađivati sa relevantnim agencijama i stručnjacima kako bi identifikovao potencijalne pretnje, razvio politike i preporuke za sigurno korišćenje tehnologije i pružio podršku istraživanju i razvoju AI.

Ova naredba takođe naglašava potrebu za transparentnošću i odgovornošću prilikom upotrebe AI. Kompanije koje razvijaju AI tehnologiju biće pod prinudom da definišu i objave jasne smernice za etičko korišćenje ove tehnologije. Ovo će pomoći u sprečavanju zloupotrebe moćnih AI algoritama i zaštiti korisnika od potencijalnih negativnih posledica.

Iako je ova naredba korak napred ka uspostavljanju regulative za AI, mnogi još uvek smatraju da nije dovoljno. Nedostatak konkretnih mera za sprovođenje i kaznene sankcije za zloupotrebu AI samo su neka od pitanja koja se postavljaju. Ipak, njen značaj leži u tome što pokazuje da se vlada Sjedinjenih Američkih Država ozbiljno bavi pitanjem bezbednosti AI, što bi moglo uticati na slične regulative u drugim zemljama.

FAQ:
Šta je AI?
Veštačka inteligencija (AI) je grana računarske nauke koja se bavi stvaranjem sistema i programa koji mogu oponašati ljudsku inteligenciju i obavljati zadatke koji zahtevaju inteligentno ponašanje.

Ko će sprovoditi ovu naredbu?
Nacionalni bezbednosni savet za AI biće odgovoran za sprovođenje ove naredbe i koordinaciju bezbednosnih napora na federalnom nivou.

Kako će ova naredba uticati na korisnike AI tehnologije?
Ova naredba ima za cilj zaštitu korisnika od potencijalnih negativnih posledica AI tehnologije. Kompanije će biti prisiljene da uspostave jasne smernice za etičko korišćenje tehnologije, kako bi se sprečila zloupotreba moćnih algoritama.