Некатегоризовано

Sekretarica za kulturu okuplja predstavnike kreativnih industrija kako bi se razgovaralo o uticaju veštačke inteligencije

Summary

Budućnost veštačke inteligencije u filmu, muzici i televiziji danas će biti tema okruglog stola koji će voditi sekretarica za kulturu, Lucy Frazer, a koji će okupiti ključne figure kreativnih industrija. Viši rukovodioci iz kreativnih sektora Velike Britanije, kao što su […]

Sekretarica za kulturu okuplja predstavnike kreativnih industrija kako bi se razgovaralo o uticaju veštačke inteligencije

Budućnost veštačke inteligencije u filmu, muzici i televiziji danas će biti tema okruglog stola koji će voditi sekretarica za kulturu, Lucy Frazer, a koji će okupiti ključne figure kreativnih industrija.

Viši rukovodioci iz kreativnih sektora Velike Britanije, kao što su Warner Music, Getty Images i Publishers’ Association, pridružiće se predstavnicima Kancelarije za intelektualnu svojinu i Creators’ Rights Alliance kako bi istražili mogućnosti i izazove s kojima se kreativne industrije suočavaju u vezi sa veštačkom inteligencijom.

Ključne teme razgovora će uključivati brige u vezi sa korišćenjem autorskih materijala bez dozvole za obuku modela veštačke inteligencije poput ChatGPT, kao i rizik da sadržaj kreiran od strane veštačke inteligencije potencijalno krši intelektualnu svojinu umetnika. Očekuje se da će se sastanak takođe baviti neophodnim zaštitama za likove i glasove umetnika.

Razgovori će takođe razmotriti i kako se veštačka inteligencija može pozitivno koristiti kako bi se postigli ciljevi navedeni u Viziji sektora kreativnih industrija vlade, koja ima za cilj povećanje ovih industrija za 50 milijardi funti, stvaranje milion novih radnih mesta i izgradnju rezervoara budućeg talenta do 2030. godine. Dalja implementacija veštačke inteligencije može omogućiti umetnicima da nastupaju na nove načine, poput projekta ABBA Voyage, koji donosi avatare i živi bend. Veštačka inteligencija takođe može ubrzati eksperimentisanje, generišući nove verzije pesama ili snimaka za samo nekoliko minuta, što bi umetnicima inače oduzelo sate. Povećanje kreativnosti i produktivnosti može podstaći dalji rast ovih industrija koje godišnje doprinose sa 108 milijardi funti ekonomiji.

Sekretarica za kulturu, Lucy Frazer, izjavila je:

„Snaga i postignuća Velike Britanije u umetnosti i zabavi znače da smo dobro pozicionirani da iskoristimo razvoj tehnologija u ovoj oblasti. Ali umetnici opravdano imaju brige – i predloge – o tome kako njihov rad sada i u budućnosti koristi veštačka inteligencija, i želim da ih čujem.

Kao sekretarica za kulturu, želim da maksimiziram potencijal naših kreativnih industrija i povećam ih za 50 milijardi funti do 2030. godine, stvarajući milion novih radnih mesta. Verujem da veštačka inteligencija može pomoći u ostvarenju ovih ciljeva, ali samo ako se prilike razvijaju odgovorno i u saradnji sa industrijom, a to je ambicija današnjeg sastanka.“

Sastanci su usledili nakon objavljivanja Belog papira o regulaciji veštačke inteligencije, koji je predstavljao kontekstualni i proinovativni pristup regulaciji veštačke inteligencije u Velikoj Britaniji, a deo su šireg plana angažovanja sektora vlade kako bi se razumelo kako ova revolucionarna tehnologija utiče na različite industrije.

Sastanci će obuhvatiti rad Kancelarije za intelektualnu svojinu na razvoju novog kodeksa prakse, s ciljem obezbeđivanja odgovarajuće zaštite autorskih materijala, dok će se istovremeno otvoriti mogućnost licenciranja sadržaja za razvoj modela veštačke inteligencije.

Napomene za medije:

Razmotriće se diskusije pokrenute na sastancima, a angažovanje sa sektorom je u toku.