Некатегоризовано

FAQ: Ključne smernice za upotrebu veštačke inteligencije u poslovanju

Summary

Da li razumem podatke? Veštačka inteligencija (VI) može delovati kompleksno, ali njena efikasnost zavisi isključivo od podataka na kojima je trenirana. Prilikom nabavke VI alata, važno je od prodavaca zatražiti informacije o prikupljanju, upotrebi i objavljivanju podataka korišćenih za trening […]

FAQ: Ključne smernice za upotrebu veštačke inteligencije u poslovanju

Da li razumem podatke?

Veštačka inteligencija (VI) može delovati kompleksno, ali njena efikasnost zavisi isključivo od podataka na kojima je trenirana. Prilikom nabavke VI alata, važno je od prodavaca zatražiti informacije o prikupljanju, upotrebi i objavljivanju podataka korišćenih za trening modela. Prodavci trebaju demonstrirati da su prikupili saglasnost korisnika u skladu sa zakonom o prikupljanju podataka od potrošača. Takođe je važno provjeriti načine upotrebe i treniranja podataka koje se koristi u VI alatu, kao i detalje o programima upravljanja, revizijama i drugim mehanizmima koji osiguravaju kvalitet, pouzdanost i potencijal za pristrasnost, netačnosti i nepravednost.

Da li sam razmotrio regulatornu kontrolu?

Američko Ministarstvo pravde, Federalna trgovinska komisija i drugi regulatori usmeravaju svoju pažnju na to da li tehnološke kompanije i njihovi alati stvaraju nepoštenu konkurenciju ili stavljaju potrošače u nepovoljan položaj. Regulatori su zabrinuti zbog mogućnosti štete koje VI alati mogu naneti potrošačima. Na primer, VI alat može se koristiti u marketinškim i cenovnim strategijama kako bi se tačno predvideo troškovni kapacitet određenog potrošača. Uz pomoć takvog alata, kompanija može postaviti najvišu cenu svakog proizvoda ili usluge, a da svaki potrošač bude spreman da plati.

Da li sam ublažio rizike bezbednosti?

Kiber napadi na dobavljače VI imaju potencijal da utiču na integritet odluka i predviđanja modela. Dupliranje podataka u VI alatima izlaže ih opasnosti od pristupa zlonamernih aktera. Kompanije treba da budu oprezne prilikom unošenja ličnih podataka. U zavisnosti od načina integracije, VI alati mogu stvoriti nove ‘bek-door’ (zlonamerni pristup preko drugog sistema) sisteme. Zato je važno razumeti bezbednosne mere koje prodavac ima, kako bi sprečio napade, kao i plan reagovanja na incidente koji bi minimalizirao posledice eventualnog zloupotrebe podataka.

Da li sam uključio najbolje prakse u ugovor?

Kod sklapanja ugovora sa dobavljačima, važno je obezbediti odgovarajuće klauzule koje se odnose na upotrebu podataka, čuvanje i brisanje podataka, prava intelektualne svojine, bezbednosne propuste i ostale standardne ugovorne klauzule. Posebne bezbednosne mere trebaju biti primenjene za određene kategorije podataka, kao što su ograničavanje ili enkripcija podataka koji se odnose na lične informacije koje se vezuju za propise o zaštiti podataka. Preporučljivo je u ugovore uključiti izjavu o usklađenosti, kao što je sertifikacija Instituta za odgovornu veštačku inteligenciju, koja se poklapa sa važećim propisima i načelima o VI. Takođe se preporučuje izrada ključnih pokazatelja uspeha prema smernicama Svetskog ekonomskog foruma. Kompanije bi trebale razmotriti i mogućnost formiranja politika i smernica za zaposlene o pravilnoj upotrebi VI alata.

Smatra se da će veštačka inteligencija doneti značajne promene u poslovnom svetu. Da bi iskoristile njene prednosti, a smanjile rizike, kompanije treba da pažljivo procenjuju VI alate i zaštite se kroz svaki zaključeni ugovor.