Некатегоризовано

Istraživanje o prihvatanju Generative AI-a u Kanadi

Summary

Nedavno istraživanje koje je sproveo softverska kompanija Salesforce otkriva da kanadski profesionalci prihvataju Generative AI, vrstu veštačke inteligencije koja može kreirati novi sadržaj na osnovu svojih podataka. Istraživanje je obuhvatilo 840 kanadskih profesionalaca koji rade puno radno vreme u oblastima […]

Istraživanje o prihvatanju Generative AI-a u Kanadi

Nedavno istraživanje koje je sproveo softverska kompanija Salesforce otkriva da kanadski profesionalci prihvataju Generative AI, vrstu veštačke inteligencije koja može kreirati novi sadržaj na osnovu svojih podataka. Istraživanje je obuhvatilo 840 kanadskih profesionalaca koji rade puno radno vreme u oblastima marketinga, prodaje, elektronske trgovine i korisničke podrške, a ističe prednosti i izazove povezane sa usvajanjem Generative AI-a.

Istraživanje pokazuje da većina kanadskih profesionalaca (66 odsto) veruje da će korišćenje AI tehnologije omogućiti njihovim organizacijama da bolje iskoriste dostupne podatke. Dodatno, 59 odsto se slaže da će to pomoći da se smanji teret tima i poveća produktivnost. Upotreba alata kao što su Looka i Lumen5, koji pomažu u dizajniranju logotipa i kreiranju video zapisa, dodatno demonstrira potencijalne koristi AI-a za profesionalce u raznim industrijama.

Međutim, istraživanje takođe otkriva zabrinutosti među kanadskim stručnjacima u pogledu odgovornog korišćenja Generative AI-a. Oko 55 odsto ispitanika smatra da nemaju potrebne veštine da efikasno i sigurno koriste Generative AI. Osim toga, 79 odsto veruje da ova tehnologija uvodi nove sigurnosne rizike, uključujući mogućnost deljenja lažnih ili pristrasnih informacija. Pitanje pristrasnosti se dodatno ističe, s obzirom na to da 78 odsto ispitanika izražava zabrinutost zbog nedostatka ljudskog kontekstualnog znanja, a 66 odsto primećuje pristrasnost u rezultatima Generative AI-a.

Kada se posebno analiziraju odgovori od strane marketing stručnjaka, istraživanje pokazuje da gotovo polovina (49 odsto) od 210 ispitanika već koristi Generative AI u svom radu. Dodatnih 15 odsto planira da usvoji ovu tehnologiju u bliskoj budućnosti. Ovi profesionalci koriste Generative AI za zadatke poput kreiranja sadržaja, kopiranja i kreativne inspiracije. Očekivane koristi uključuju uštedu vremena i mogućnost fokusiranja na strateške zadatke.

Sveukupno, istraživanje otkriva da su kanadski profesionalci optimistični u pogledu potencijalnih koristi Generative AI-a, kao što su bolje iskorišćavanje podataka, smanjenje radnog opterećenja i povećanje produktivnosti. Međutim, zabrinutosti u vezi sa nedostatkom veština, sigurnosnim rizicima i mogućom pristrasnošću ističu potrebu za odgovornim usvajanjem i kontinuiranim obrazovanjem u ovoj brzo rastućoj oblasti.