Некатегоризовано

AI Chatbotovi u Obrazovanju: Potencijal i Izazovi

Summary

U svetu visokog obrazovanja, AI chatbotovi pokazuju svoju snagu. Jedan od takvih chatbotova, ChatGPT, generiše odgovore slične ljudskim na različite zahteve, postavljajući pitanje o njegovom uticaju na tradicionalno iskustvo u učionicama. Dok neki stručnjaci vide ovo kao potencijalni alat za […]

AI Chatbotovi u Obrazovanju: Potencijal i Izazovi

U svetu visokog obrazovanja, AI chatbotovi pokazuju svoju snagu. Jedan od takvih chatbotova, ChatGPT, generiše odgovore slične ljudskim na različite zahteve, postavljajući pitanje o njegovom uticaju na tradicionalno iskustvo u učionicama. Dok neki stručnjaci vide ovo kao potencijalni alat za poboljšanje učenja i podršku studentima sa ograničenim resursima, drugi su zabrinuti zbog rizika od akademskih nepoštenja i gubitka kritičkih veština.

Profesor Pablo Calvi sa Stony Brook Univerziteta otkrio je da je jedan od njegovih studenata koristio ChatGPT da bi napisao rad u potpuno drugačijem stilu u odnosu na prethodne radove. Ovo je izazvalo brigu u vezi sa gubitkom kritičkih veština, kao što su pisanje, analiza i deduktivno razmišljanje, kao i nedostatak moralnosti koji ispoljavaju AI chatbotovi poput ChatGPT-a. Mogućnost da AI zameni buduće akademske pozicije takođe dodaje kontroverzu.

Profesori i nastavnici trebaju razmisliti o svojim metodama nastave i planovima i osigurati da pružaju vredno znanje studentima. Prihvatanje inovativnih metoda nastave koje podstiču kreativnost i kritičko razmišljanje od suštinske je važnosti za razvijanje veština koje AI chatbotovi ne mogu lako zameniti.

Iako ChatGPT može izgledati kao efikasno rešenje za izvršavanje zadataka, ima svoja ograničenja. Prema stručnjacima, chatbot nedostaje moralno razmišljanje i ponekad generiše odgovore koji su suviše široki ili previše uski. Takođe, ne uzima u obzir društvene kontekste i nedostaje mu jezička struktura ljudskog mozga. Međutim, umesto zabrane ChatGPT-a, neki stručnjaci predlažu da se studentima nauči kako ga koristiti na način koji ne krši politike akademske poštenosti.

Već postoje primeri pozitivnog stava prema AI chatbotovima u obrazovanju. Neprofitna organizacija Khan Academy je u partnerstvu sa OpenAI lansirala Khanmigo, alat za učenje uz pomoć AI zasnovan na najnovijem jezičkom modelu pisanja od OpenAI-a. Khanmigo funkcioniše kao asistent za učenje uz pomoć AI-ja, pružajući povratne informacije u realnom vremenu i individualnu podršku za studente.

Zaključno, AI chatbotovi poput ChatGPT-a mogu potencijalno transformisati učionicu i generisati efikasne metode učenja ako se koriste na poštovan i značajan način. Ključno je uspostaviti regulative za chatbotove i stvoriti transparentno i sigurno okruženje za učenje tako što ćemo studentima naučiti kako ih pravilno koristiti. Cilj treba da bude razvijanje jedinstvenih ljudskih sposobnosti koje AI nije lako zameniti, kako bi se obezbedio pozitivan i dugotrajan uticaj u učionicama.