Некатегоризовано

Prva regulacija veštačke inteligencije za advokate usvojena u Kaliforniji

Summary

Kalifornijski advokatski savez je u četvrtak usvojio nove smernice za advokate koji koriste veštačku inteligenciju, čime je ovaj savez postao vođa u oblasti uputstava o etici za korišćenje ove tehnologije u pravnoj praksi. „Ovo bi, koliko mi znanje, bio prvi […]

Prva regulacija veštačke inteligencije za advokate usvojena u Kaliforniji

Kalifornijski advokatski savez je u četvrtak usvojio nove smernice za advokate koji koriste veštačku inteligenciju, čime je ovaj savez postao vođa u oblasti uputstava o etici za korišćenje ove tehnologije u pravnoj praksi. „Ovo bi, koliko mi znanje, bio prvi konkretno odobreni predmet veštačke inteligencije od strane regulatornog tela za advokate“, rekla je Erika Dokerti, direktor programa za stručnu sposobnost advokature pri Kalifornijskom advokatskom savezu. „Prednost toga je što postoje uputstva dostupna advokatima već sada“, dodala je, „Nedostatak je u tome što je ova tehnologija u razvoju i stoga će morati stalno biti ažurirana“. Smernice za najbolje prakse pozivaju advokate da razmotre obaveštenje o korišćenju generativne veštačke inteligencije svojim klijentima i da ne naplaćuju sate korišćenja ovih tehnoloških alata. Takođe se preporučuje advokatima da se pobrinu da ljudi pažljivo pregledaju rezultate generisane veštačkom inteligencijom kako bi se otkrile moguće greške i pristrasnost. Ovaj korak predstavlja „privremenu meru za pružanje smernica o ovoj razvijajućoj tehnologiji, dok se razmatraju dalja pravila i propisi“, navodi se u izveštaju odbora za stručnu etiku koji je sastavio ove smernice. Usvojene preporuke takođe pozivaju da se sarađuje sa zakonodavcima i Vrhovnim sudom Kalifornije kako bi se ponovno razmotrila definicija neovlašćenog obavljanja advokatske delatnosti s obzirom na generativnu veštačku inteligenciju. Tehnologija ima potencijal da pomogne u smanjenju jaza pristupa pravdi, ali „može stvoriti i štetu ako se neovlašćena lica oslanjaju na izlazne podatke generativne veštačke inteligencije koji pružaju netačne informacije“, upozorio je odbor za stručnu etiku. I druge advokatske komore takođe rade na smernicama za korišćenje veštačke inteligencije. Etički komitet Advokatske komore Floride je u ponedeljak objavio predloženo mišljenje kojim se preporučuje da advokati dobiju pristanak klijenta pre korišćenja sistema veštačke inteligencije ako bi mogli biti otkrivene poverljive informacije. Komora je takođe zahtevala nadzor od strane ljudskih advokata nad izlazima veštačke inteligencije i bavila se etičkom praksom fakturisanja advokata koji koriste generativnu veštačku inteligenciju. Mišljenje Advokatske komore Floride je otvoreno za komentare do januara.

FAQ

1. Da li će se ove smernice primenjivati i na druge države u Sjedinjenim Američkim Državama?