Некатегоризовано

Novi lider AI kompanije OpenAI izaziva podele u Silikonskoj dolini

Summary

U Silikonskoj dolini dolazi do unutrašnjih sukoba u vezi sa liderstvom u svetu veštačke inteligencije. Nedavno smenjivanje direktora OpenAI-a, kompanije koja se smatra ključnom za razvoj generativne veštačke inteligencije, podiglo je veliku prašinu. Dok neki podržavaju takozvanu „tech-optimist“ poziciju, drugi […]

Novi lider AI kompanije OpenAI izaziva podele u Silikonskoj dolini

U Silikonskoj dolini dolazi do unutrašnjih sukoba u vezi sa liderstvom u svetu veštačke inteligencije. Nedavno smenjivanje direktora OpenAI-a, kompanije koja se smatra ključnom za razvoj generativne veštačke inteligencije, podiglo je veliku prašinu. Dok neki podržavaju takozvanu „tech-optimist“ poziciju, drugi se brinu da veštačka inteligencija može predstavljati egzistencijalnu pretnju za ljudsku vrstu. Unutar kompanije OpenAI došlo je do podele između pristalica „ubrzavanja“ (accelerationists) i „doomera“ (doomers).

Marc Andreessen, osnivač Andreessen Horowitz-a, kompanije koja je poznata po svom optimističkom stavu prema tehnologiji, podržava „ubrzavanje“. Njegova nedavna aktivnost na Twitter-u i retvitovi jasno pokazuju njegovu podršku veštačkoj inteligenciji. Iako razlozi za smenu prvobitnog lidera OpenAI-a, Sema Altmana, još uvek nisu javno poznati, postoje indicije da je to zbog brige da veštačka inteligencija može predstavljati pretnju za čovečanstvo.

Vredno je napomenuti da je osnivanje kompanije OpenAI u 2015. godini ideja Altmmana, Ilje Sutskinvera, Muska i Grega Brockmana. Njihova namera je bila stvaranje neprofitne organizacije koja će se baviti veštačkom inteligencijom u cilju dobrobiti čovečanstva. Međutim, ova napetost između „ubrzavanja“ i „doomera“ je bila ugrađena u strukturu kompanije OpenAI i kulminirala je smenom Altmna.

Sukob između „ubrzavanja“ i „doomera“ nije nov u tehnološkom svetu. Diskusija se vodi o tome da li bi trebalo maksimalno iskoristiti inovacije i kapitalizam u cilju ostvarenja radikalnih društvenih promena, čak i ako to može ugroziti sadašnju stabilnost. Ova pitanja nisu laka i zahtevaju pažljivo razmatranje.

U svetlu trenutnih događaja, mnogi u Silikonskoj dolini izražavaju svoje nezadovoljstvo „doomerima“ i neprofitnim organizacijama općenito. Ipak, postoje različiti stavovi o tome kako se treba nositi s ovom situacijom.

FAQ:

Q: Šta je „ubrzavanje“?
A: „Ubrzavanje“ je pristup koji zagovara maksimalno iskorišćavanje inovacija i kapitalizma kako bi se ostvarile radikalne društvene promene.

Q: Šta su „doomeri“?
A: „Doomeri“ su oni koji izražavaju zabrinutost da veštačka inteligencija može predstavljati egzistencijalnu pretnju za ljudsku vrstu.

Q: Šta je OpenAI?
A: OpenAI je kompanija koja se bavi razvojem generativne veštačke inteligencije u cilju dobrobiti čovečanstva.