Некатегоризовано

AI Identifikuje Pacijente u Riziku od Hospitalizacije kako bi Se Pravovremeno Obratili Njima i Smanjili Pritisak na Hitne Službe

Summary

NHS timovi širom Velike Britanije uvode niz tehnoloških i podatkovnih rešenja kako bi se pripremili za zimu i smanjili pritisak na Hitne službe. U okviru tog napora, četiri lekarske ordinacije u Somersetu trenutno testiraju AI sistem koji može prepoznati registrovane […]

AI Identifikuje Pacijente u Riziku od Hospitalizacije kako bi Se Pravovremeno Obratili Njima i Smanjili Pritisak na Hitne Službe

NHS timovi širom Velike Britanije uvode niz tehnoloških i podatkovnih rešenja kako bi se pripremili za zimu i smanjili pritisak na Hitne službe. U okviru tog napora, četiri lekarske ordinacije u Somersetu trenutno testiraju AI sistem koji može prepoznati registrovane pacijente sa složenim zdravstvenim potrebama koji su izloženi riziku od hospitalizacije ili se retko javljaju svom lekaru, i pružiti im podršku i razgovore o njihovom zdravlju.

Najrizičniji pacijenti će biti kontaktirani od strane zdravstvenih trenera, medicinskih sestara ili lekara koji će im pružiti preventivnu negu, kao što je ponuda hrane za osobe ugrožene siromaštvom, upućivanje na specijaliste, pružanje podrške za izbegavanje pada ili povezivanje sa lokalnim volonterima kako bi se izbegla usamljenost.

U Buckinghamshireu, NHS koristi AI povezan sa elektronskim senzorima na čajnicima i frižiderima koji mogu prepoznati promene u prehrambenim navikama pacijenata u Somersetu. Promene se potom prosleđuju nekliničkom timu Onward Care koji kontaktira pacijente i rešava 95% njihovih problema ili upućuje na kliničku pomoć.

Pacijenti imaju mogućnost da biraju da li žele da koriste ove lokalne, praktične mere koje su pomogle krhkim pacijentima da izbegnu ponovno prijeme u bolnicu pružanjem praćenja, kao i pomoć u čišćenju, kupovini i dobijanju hrane.

Timovi NHS-a u nekim područjima Birmingema testiraju pristup koji koristi algoritam za predviđanje najboljih 5% pacijenata koji su u riziku od potencijalne posete ili prijema u bolnicu. Osoblje obavlja socijalnu procenu, pregled lekova ili druge društveno-specifične mere kako bi se izbegla poseta Hitnoj službi.

Cilj ovog programa u sledeće dve godine je sprečiti 4.500 nepotrebnih poseta Hitnoj službi, 17.000 noćenja u bolnici i osloboditi 23.000 termina kod lekara.

Ove nove inovacije dolaze u trenutku kada najnoviji podaci pokazuju veliki pritisak na NHS uoči zime. Najnoviji podaci pokazuju da je oktobar bio najprometniji mesec do sad za odeljenja Hitne službe, dok su službe za hitne prevoze takođe imale najprometniji mesec ove godine.

Zimske pripreme su u toku otkako je plan za oporavak hitne i urgentne nege objavljen ranije ove godine. Mere za povećanje kapaciteta i otpornosti NHS-a uključuju „saobraćajne centre za negu“ radi ubrzavanja otpusta, dodatne sate hitne pomoći i dodatne krevete.

NHS nastavlja da širi svoj program vodećeg virtualnog odeljenja, ostvarujući svoju ambiciju da do kraja septembra otpočne 10.000 virtualnih odeljenja za pacijente koji mogu da primaju bolničku negu u udobnosti svog doma, uz podršku porodice, prijatelja i negovatelja.

FAQ:

1. Kako AI sistem funkcioniše u Somersetu?

AI sistem u Somersetu može prepoznati registrovane pacijente sa složenim zdravstvenim potrebama koji su izloženi riziku od hospitalizacije ili se retko javljaju svom lekaru. Kada se identifikuje najrizičnija grupa pacijenata, zdravstveni treneri, medicinske sestre ili lekari stupaju u kontakt sa njima i pružaju preventivnu negu.

2. Koje su prednosti AI sistema povezanog sa senzorima u Buckinghamshireu?

AI sistem u Buckinghamshireu koristi elektronske senzore na čajnicima i frižiderima kako bi prepoznao promene u prehrambenim navikama pacijenata. Na osnovu tih promena, tim Onward Care kontaktira pacijente i rešava 95% njihovih problema koji se ne odnose na medicinska pitanja.

3. Koji su ciljevi programa u Birmingemu?

Program u Birmingemu ima za cilj da predvidi najrizičniju grupu pacijenata i pruži im socijalnu procenu, pregled lekova ili druge društveno-specifične mere kako bi se izbegle posete Hitnoj službi. Cilj programa je sprečiti nepotrebne posete Hitnoj službi i preopterećenje tog sistema.