Некатегоризовано

Smartocto: Analitika podataka uz pomoć veštačke inteligencije

Summary

Dr Goran S. Milovanović iz kompanije smartocto pokazuje nam koliko je važna upotreba veštačke inteligencije u analitici podataka, otkrivajući na koji način kompleksni podaci mogu biti pretvoreni u korisne uvide i strategije. MegaComFilms: Veštačka inteligencija u kinematografiji Sa Marinom Ludajić […]

Smartocto: Analitika podataka uz pomoć veštačke inteligencije

Dr Goran S. Milovanović iz kompanije smartocto pokazuje nam koliko je važna upotreba veštačke inteligencije u analitici podataka, otkrivajući na koji način kompleksni podaci mogu biti pretvoreni u korisne uvide i strategije.

MegaComFilms: Veštačka inteligencija u kinematografiji

Sa Marinom Ludajić iz kompanije MegaCom Films, istražujemo kako veštačka inteligencija oblikuje budućnost filma, od samog procesa produkcije pa sve do distribucije, menjajući način na koji doživljavamo pričanje priča.

PreduzmiIdeju: Veštačka inteligencija kao vodič za preduzetnike

Tadej Kurepa razmatra na koji način veštačka inteligencija može pomoći preduzetnicima i inovatorima da se suoče sa izazovima i iskoriste prilike koje digitalni svet pruža.

Actum: Evolucija chatbot tehnologija uz pomoć veštačke inteligencije

Sergey Shlykov iz kompanije Actum razgovara o evoluciji i napretku veštačke inteligencije u razvoju chatbot tehnologija, otkrivajući sve veći uticaj koji ove tehnologije imaju u interakciji sa korisnicima.

InteliSale: Veštačka inteligencija u FMCG sektoru i prodaji

Nemanja Mališić, izvršni direktor kompanije InteliSale, deli svoje uvide o uticaju veštačke inteligencije u FMCG sektoru i prodajnim procesima, pokazujući na koji način veštačka inteligencija može transformisati način na koji kompanije pristupaju tržištu i korisnicima.

FAQ:
1. Šta je veštačka inteligencija?
Veštačka inteligencija, takođe poznata kao AI (Artificial Intelligence), je grana računarstva koja se bavi stvaranjem mašina koje mogu obavljati zadatke koji zahtevaju ljudske kognitivne sposobnosti, kao što su učenje, zaključivanje, prepoznavanje slika, razumevanje prirodnog jezika, i druge.

2. Kako veštačka inteligencija utiče na analitiku podataka?
Veštačka inteligencija omogućava kompleksne podatke da budu analizirani na efikasan način, otkrivajući skrivene obrasce i trendove koji ljudima ne bi bili odmah očigledni. Takođe, omogućava automatizaciju procesa analize podataka i generisanje korisnih uvida i strategija.

3. Kako veštačka inteligencija utiče na kinematografiju?
Veštačka inteligencija menja način na koji se filmovi proizvode i distribuiraju, omogućavajući bolje razumevanje preferencija publike i personalizaciju filmskog iskustva. Takođe, pruža mogućnosti za unapređenje vizuelnih efekata, animacija i postprodukcije.

4. Kako veštačka inteligencija pomaže preduzetnicima?
Veštačka inteligencija pruža preduzetnicima alate za obradu velike količine podataka, pružajući im korisne uvide o njihovom poslovanju i tržištu. Takođe, pomaže u automatizaciji procesa, unapređenju korisničkog iskustva i optimizaciji operativnih aktivnosti.

5. Kakav je uticaj veštačke inteligencije na chatbot tehnologije?
Veštačka inteligencija je ključna za napredak chatbot tehnologija, omogućavajući im da postanu sve inteligentniji i sposobniji za efikasnu komunikaciju sa korisnicima. Chatbotovi mogu obavljati različite zadatke, kao što su pružanje korisničke podrške, procesuiranje narudžbina i pravljenje personalizovanih preporuka.

6. Kako veštačka inteligencija utiče na FMCG sektor i prodaju?
Veštačka inteligencija menja način na koji kompanije u FMCG sektoru pristupaju tržištu i korisnicima. Pruža mogućnost za bolje razumevanje potreba potrošača, personalizaciju ponude, optimizaciju logistike i unapređenje prodajnih procesa.